Thần Thoại PK – Hướng Dẫn Tăng Lực Chiến

Thần Thoại PK - Cường hóa vũ khí, giáp,... để tăng lực chiến, ngoài ra trong giao diện Nâng Cấp bạn còn có thể khảm các loại ngọc và chế tạo trang bị để tăng lực chiến.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 07/02/2018 Hướng dẫn
Thần Thoại PK

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Thần Thoại PK

Thần Thoại PK – Cường hóa vũ khí, giáp,… để tăng lực chiến, ngoài ra trong giao diện Nâng Cấp bạn còn có thể khảm các loại ngọc và chế tạo trang bị để tăng lực chiến.

Nâng Cấp Trang Bị

Cấp mở : qua map Ch.3-4

Thần Thoại PK - Hướng Dẫn Tăng Lực Chiến 0

Giao Diện:

Thần Thoại PK - Hướng Dẫn Tăng Lực Chiến 2

Cường hóa vũ khí, giáp,… để tăng lực chiến, ngoài ra trong giao diện Nâng Cấp bạn còn có thể khảm các loại ngọc và chế tạo trang bị để tăng lực chiến

Chiêu Mộ Các Vị Thần

Thần Thoại PK - Hướng Dẫn Tăng Lực Chiến 4

Click vào icon fate, bạn hãy cường hóa các vị thần theo bảng để tăng cao lực chiến

Thần Thoại PK - Hướng Dẫn Tăng Lực Chiến 6

Mỗi khi triệu hồi 1 vị thần lực chiến bạn cũng sẽ tăng cao.

Ngoài ra hãy nâng các kỹ năng hay mức độ thần thánh ( Divinity) để tăng lực chiến ở giao diện Characters

Thần Thoại PK - Hướng Dẫn Tăng Lực Chiến 8

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!