Thiện Nữ Mobile – Trộm Bang

Thiện Nữ Mobile - Đạo Tặc hoành hành ngày càng nhiều, các thành viên trong Bang Hội cần liên kết với nhau để tiêu diệt Đạo Tặc Trộm Bang, nhằm tránh thất thoát quỹ Bang.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/07/2017 Hướng dẫn
Thiện Nữ Mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thiện Nữ Mobile

Thiện Nữ Mobile – Đạo Tặc hoành hành ngày càng nhiều, các thành viên trong Bang Hội cần liên kết với nhau để tiêu diệt Đạo Tặc Trộm Bang, nhằm tránh thất thoát quỹ Bang.

1. Điều kiện tham gia

-Nhân vật đạt cấp độ 20.
-Đã vào Bang Hội.
-Cần tổ đội ít nhất 3 thành viên Bang Hội. Sau tổ đội sẽ đi theo đội trưởng vào phó bản.
-Thời gian tham gia: 12:00 – 19:00 hằng ngày.

2. Cách Thức Diễn Ra

-Trong thời gian quy định, về bản đồ Bang sẽ xuất hiện các NPC Trộm Bang (Xem nhanh trên bản đồ).

-Đội trưởng dẫn tổ đội của mình tiến đến và nhấn vào phó bản.
-Trong thời gian quy định, hoàn tất việc diệt quái sẽ nhận thưởng lớn.

Thiện Nữ Mobile - Trộm Bang 0Dẫn tổ đội đến NPC Trộm Bang

Thiện Nữ Mobile - Trộm Bang 2

Thiện Nữ Mobile - Trộm Bang 4Tiêu diệt quái Trộm Bang trong mê cung kho báu

Thiện Nữ Mobile - Trộm Bang 6Quỹ Bang sẽ bị thất thoát nếu không mau chóng tiêu diệt các kẻ trộm

3. Phần Thưởng

Mỗi ngày 5 lần đầu sẽ nhận phần thưởng là Cống Hiến Bang, Quỹ Bang, Điểm Kinh Nghiệm, Bạc.

Thiện Nữ Mobile - Trộm Bang 8

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!