Thiện Nữ Mobile – Thủ Tài Nô

Thiện Nữ Mobile - Thủ Tài Nô là một hoạt động ngoài thành, sẽ có trang bị và bạc rớt ra ngẫu nhiên. Hoạt động giới hạn bản đồ chỉ có ở Lan Nhược Tự, Hắc Phong Động và Lan Nhược Địa Cung, số lần tham gia hoạt động tối đa là 10.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/07/2017 Hướng dẫn
Thiện Nữ Mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thiện Nữ Mobile

Thiện Nữ Mobile – Thủ Tài Nô là một hoạt động ngoài thành, sẽ có trang bị và bạc rớt ra ngẫu nhiên. Hoạt động giới hạn bản đồ chỉ có ở Lan Nhược Tự, Hắc Phong Động và Lan Nhược Địa Cung, số lần tham gia hoạt động tối đa là 10.

1. Điều Kiện Tham Gia

-Thiếu Hiệp đạt cấp độ 50 trở lên.
-Lập tổ đội 3 người trở lên.

2. Hướng Dẫn Tham Gia

Đến 1 trong 3 bản đồ: Lan Nhược Tự, Hắc Phong Động và Lan Nhược Địa Cung, tìm Thủ Tài Nô.

Thiện Nữ Mobile - Thủ Tài Nô 0

Thiện Nữ Mobile - Thủ Tài Nô 2Giao diện hoạt động Thủ Tài Nô.

Thiện Nữ Mobile - Thủ Tài Nô 4

Thiện Nữ Mobile - Thủ Tài Nô 6Giao diện trong và sau khi đánh Thủ Tài Nô.

3. Phần Thưởng

Nhận ngẫu nhiên Trang bị và Bạc.

Thiện Nữ Mobile - Thủ Tài Nô 8

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!