Thiện Nữ Mobile – Nhiệm Vụ Sư Môn

Thiện Nữ Mobile - Các bước thăng tiến Sư Môn sẽ quyết định thành bại của quý Thiếu Hiệp tại Thiện Nữ.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/07/2017 Hướng dẫn
Thiện Nữ Mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thiện Nữ Mobile

Thiện Nữ Mobile – Các bước thăng tiến Sư Môn sẽ quyết định thành bại của quý Thiếu Hiệp tại Thiện Nữ. Chưởng Môn sẽ mang đến chuỗi thử thách mỗi ngày, giúp tăng cao khả năng chiến đấu cùng các phần thưởng xứng đáng nhất khi hoàn thành nhiệm vụ.

1. Điều Kiện Tham Gia

Khi nhân vật đạt cấp độ 15 có thể về Chưởng Môn các phái nhận nhiệm vụ thông qua giao diện Hoạt Động Ngày.

Nhấp vào mục Nhiệm Vụ Cá Nhân.

2. Cách Làm Nhiệm Vụ

Sau khi nhận tại Chưởng Môn, ấn vào giao diện Nhiệm Vụ sẽ tự động dẫn đến địa điểm thực hiện, Sư Môn chia làm nhiều loại nhiệm vụ khác nhau.

Mỗi ngày sẽ được hoàn thành 20 lần.

Thiện Nữ Mobile - Nhiệm Vụ Sư Môn 0Từ tiêu diệt quái khủng…

Thiện Nữ Mobile - Nhiệm Vụ Sư Môn 2… đến cuốc đất đều sẽ xuất hiện trong Sư Môn.

3. Phần Thưởng Nhiệm Vụ

Sau khi hoàn tất nhiệm vụ sẽ nhận được các phần thưởng như: EXP, Bạc, Điểm hoạt lực…

Thiện Nữ Mobile - Nhiệm Vụ Sư Môn 4

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!