Thiện Nữ Mobile – Nhiệm Vụ Bào Thương

Thiện Nữ Mobile - Nhiệm vụ vận chuyển Bang Hội cần đến sự giúp đỡ của các thành viên trong Bang khi thực hiện, đường vận chuyển xa và rất nhiều hiểm nguy, có thể bị mai phục cướp xe hàng bất cứ lúc nào.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/07/2017 Hướng dẫn
Thiện Nữ Mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thiện Nữ Mobile

Thiện Nữ Mobile – Nhiệm vụ vận chuyển Bang Hội cần đến sự giúp đỡ của các thành viên trong Bang khi thực hiện, đường vận chuyển xa và rất nhiều hiểm nguy, có thể bị mai phục cướp xe hàng bất cứ lúc nào. Phần thưởng dành cho Thiếu Hiệp sau khi hoàn thành nhiệm vụ là rất nhiều ngân phiếu, điểm cống hiến Bang.

1. Điều Kiện Tham Gia

-Thiếu Hiệp đạt cấp độ 60.
-Là thành viên trong Bang Hội.
-Bắt đầu từ 00:00 – 21:00 có thể tham gia.
-Vào các ngày thứ 2,  thứ 4, thứ 6, thứ 7 và Chủ nhật sẽ mở giới hạn giờ.

2. Cách Thức Diễn Ra

-Về Bang tìm gặp NPC Ông Chủ Vận Chuyển (75,91) nhận nhiệm vụ [Bào Thương] Gửi Hàng.

-Sau khi nhận nhiệm vụ, sẽ bảo vệ xe hàng, đi tới nơi mà NPC yêu cầu.

-Khi ra tới Trấn Ngoại Ô, đừng đi cách xa xe hàng, vì có thể gặp Sơn tặc, gây thất thoát hàng hóa – giảm phần thưởng.

Thiện Nữ Mobile - Nhiệm Vụ Bào Thương 0Vận chuyển xe hàng tới nơi quy định thông qua giao diện Nhiệm Vụ.

Thiện Nữ Mobile - Nhiệm Vụ Bào Thương 2Đánh bại Sơn Tặc quấy phá cướp hàng hóa trên xe.

Thiện Nữ Mobile - Nhiệm Vụ Bào Thương 4Trả nhiệm vụ tại Ông Chủ Kim.

3. Phần Thưởng

Nhiều Ngân Phiếu và Cống Hiến Bang.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!