Thiện Nữ Mobile – Đổi Giới Tính

Thiện Nữ Mobile - Nhân vật tiến hành đối thoại với NPC Quân (26:37) để thao tác đổi giới tính.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/07/2017 Hướng dẫn
Thiện Nữ Mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thiện Nữ Mobile

Thiện Nữ Mobile – Nhân vật tiến hành đối thoại với NPC Quân (26:37) để thao tác đổi giới tính.

Điều Kiện

-Nhân vật đang độc thân và đạt cấp độ 30.
-Phí chuyển đổi là 800 Ngọc.

Hướng Dẫn

Nhân vật tiến hành đối thoại với NPC Quân (26:37) để thao tác đổi giới tính.

Thiện Nữ Mobile - Đổi Giới Tính 0

 

Lưu ý: Đối với lớp nhân vật Mị Giả, Thiếu Hiệp sau khi chuyển giới tính sẽ tốn thêm 10.000 bạc hoặc ngân phiếu để đổi vũ khí từ Cầm sang Phiến.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!