Thiện Nữ Mobile – Chiến Long Đường

Thiện Nữ Mobile - Chiến Long Đường, chuỗi nhiệm vụ nhằm gia tăng sĩ khí cho các thành viên Bang Hội, các bài huấn luyện sẽ mang đến nhiều phần thưởng, giúp ích cho các thành viên trong việc xây dựng Bang Hội vững mạnh.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/07/2017 Hướng dẫn
Thiện Nữ Mobile

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thiện Nữ Mobile

Thiện Nữ Mobile – Chiến Long Đường, chuỗi nhiệm vụ nhằm gia tăng sĩ khí cho các thành viên Bang Hội, các bài huấn luyện sẽ mang đến nhiều phần thưởng, giúp ích cho các thành viên trong việc xây dựng Bang Hội vững mạnh.

1. Điều Kiện Tham Gia

-Nhân vật đạt cấp độ 69 trở lên.
-Là thành viên trong Bang Hội.

-Nhiệm vụ cá nhân có thể thực hiện nhưng tổ đội sẽ an toàn hơn do phải di chuyển qua Bang khác. Nhiệm vụ ảnh hưởng đến phúc lợi Bào Thương.

-Mỗi ngày có thể tham gia 5 lần hoạt động.

2. Hướng Dẫn Hoạt Động

-Tìm gặp NPC Đới Long Phi tại bản đồ Bang Hội.
-Thiếu Hiệp nhận nhiệm vụ và làm theo các bước nhiệm vụ yêu cầu.

-Bước đầu tiên khi làm nhiệm vụ, Thiếu hiệp sẽ di chuyển đến Bang khác tùy theo nhiệm vụ yêu cầu và tìm đến Ông Chủ Vận Chuyển.

-Hoàn thành các bước còn lại theo chỉ dẫn trên giao diện Nhiệm vụ và Nhận thưởng.

Thiện Nữ Mobile - Chiến Long Đường 0

Thiện Nữ Mobile - Chiến Long Đường 2

Thiện Nữ Mobile - Chiến Long Đường 4

3. Phần Thưởng

-Cống biến bang và EXP.

Thiện Nữ Mobile - Chiến Long Đường 6

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!