Thế Giới Hoàn Mỹ mobile – Hoạt động Tường Thần Ma

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Mỗi người chơi mỗi ngày có 1 lần cơ hội thiết lập lại tiến độ Tường Thần Ma, sau khi dùng hết số lần thiết lập lại có thể tiêu phí NB để mua thêm, sau khi nâng cấp VIP, sẽ tăng số lần có thể mua.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 27/12/2016 Hướng dẫn
Thế Giới Hoàn Mỹ mobile

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile – Mỗi người chơi mỗi ngày có 1 lần cơ hội thiết lập lại tiến độ Tường Thần Ma, sau khi dùng hết số lần thiết lập lại có thể tiêu phí NB để mua thêm, sau khi nâng cấp VIP, sẽ tăng số lần có thể mua.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Tường Thần Ma 0

Mỗi người chơi mỗi ngày có 1 lần cơ hội thiết lập lại tiến độ Tường Thần Ma, sau khi dùng hết số lần thiết lập lại có thể tiêu phí NB để mua thêm, sau khi nâng cấp VIP, sẽ tăng số lần có thể mua.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Tường Thần Ma 2

Người chơi sau khi thiết lập lại tiến độ Tường Thần Ma  , có thể thông qua tính năng càn quét để càn quét các tầng đã khiêu chiến thành công, mỗi tầng mất 15 giây, có thể tiêu phí NB để trược tiếp hoàn thành càn quét.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Tường Thần Ma 4

Người chơi có thể thông qua lấy phù văn Thần ma, vào tiệm thần ma đổi lấy các vật phẩm cần.Tiệm thần ma có thể dùng Huyết Tinh Châu làm mới

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Tường Thần Ma 6

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!