Thế Giới Hoàn Mỹ mobile – Hoạt động Tầm Bảo Động

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Khi chiếm lĩnh mỏ khoáng nào trong khi mỏ cũng đều cần tiêu hao 5 điểm thể lực và cần đánh bại đội trấn giữ mỏ khoáng mới giành được quyền sở hữu mỏ khoáng.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 27/12/2016 Hướng dẫn
Thế Giới Hoàn Mỹ mobile

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile – Khi chiếm lĩnh mỏ khoáng nào trong khi mỏ cũng đều cần tiêu hao 5 điểm thể lực và cần đánh bại đội trấn giữ mỏ khoáng mới giành được quyền sở hữu mỏ khoáng.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Tầm Bảo Động 0

Khi chiếm lĩnh mỏ khoáng nào trong khi mỏ cũng đều cần tiêu hao 5 điểm thể lực và cần đánh bại đội trấn giữ mỏ khoáng mới giành được quyền sở hữu mỏ khoáng.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Tầm Bảo Động 2

Trong thời gian sở hữu, mỏ sẽ liên tục sở hữu đồng và tài nguyên cho người chơi cho điến khi kết thúc thời gian chiếm lĩnh mỏ này hoặc bị người chơi khác cướp mất.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Tầm Bảo Động 4

Nếu không tìm thấy mỏ khoáng không người sở hữu thì người chơi có thể nhấn vào “Đổi một loạt” để tìm mỏ khoáng mới.

Người viết: Hoang Thanh

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!