Thế Giới Hoàn Mỹ mobile – Hoạt động Rừng Đào Tiên

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Mỗi người chơi mỗi ngày có 5 lần cơ hội tiến hành chiến đâu trong Rừng Đào Tiên, sau khi dùng hết 5 lần có thể tiêu phí NB mua thêm số lần, sau khi nâng cấp VIP, sẽ tăng số lần có thể mua.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 27/12/2016 Hướng dẫn
Thế Giới Hoàn Mỹ mobile

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile – Mỗi người chơi mỗi ngày có 5 lần cơ hội tiến hành chiến đâu trong Rừng Đào Tiên, sau khi dùng hết 5 lần có thể tiêu phí NB mua thêm số lần, sau khi nâng cấp VIP, sẽ tăng số lần có thể mua.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Rừng Đào Tiên 0

Mỗi người chơi mỗi ngày có 5 lần cơ hội tiến hành chiến đâu trong Rừng Đào Tiên, sau khi dùng hết 5 lần có thể tiêu phí NB mua thêm số lần, sau khi nâng cấp VIP, sẽ tăng số lần có thể mua.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Rừng Đào Tiên 2

Kẻ địch trong Rừng Đào Tiên có kháng tính rất cao, đối với kỹ năng phép, đề nghị sử dụng anh hùng loại cận chiến và viễn chiến để tiến hành chiến đâu.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!