Thế Giới Hoàn Mỹ mobile – Hoạt động Phân Bảo Nhai

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Nếu Người chơi chưa có loại bảo cụ và cốt thư nào đó, thì có thể tham gia tranh đoạt mảnh phiến này, đối tượng tranh đoạt có thể là đọi tầm bảo của hệ thống hoặc người chơi khác sở hữu mảnh toái phiến này.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 27/12/2016 Hướng dẫn
Thế Giới Hoàn Mỹ mobile

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile – Nếu Người chơi chưa có loại bảo cụ và cốt thư nào đó, thì có thể tham gia tranh đoạt mảnh phiến này, đối tượng tranh đoạt có thể là đọi tầm bảo của hệ thống hoặc người chơi khác sở hữu mảnh toái phiến này.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Phân Bảo Nhai 0

Nếu Người chơi chưa có loại bảo cụ và cốt thư nào đó, thì có thể tham gia tranh đoạt mảnh phiến này, đối tượng tranh đoạt có thể là đọi tầm bảo của hệ thống hoặc người chơi khác sở hữu mảnh toái phiến này. Mỗi lần tranh đoạt cần tiêu hao 2 điểm bền bỉ, người chơi có thể hồi phục bền bỉ bằng cách dùng đông cô hoặc linh chi

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Phân Bảo Nhai 2

Sau khi người chơi tìm đủ toàn bộ phiến của loại bảo cốt hoặc cốt thư nào đó, nhấp vào hợp thành sẽ hợp được bảo cụ này

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Phân Bảo Nhai 4

Người chơi có thể dùng 20NB hoặc dùng 1 cờ miễn chiễn lệnh để mở trạng thái miễn chiến trong 4h, khiến phiến bảo cốt và Phiến cốt thư của mình không bị người chơi khác đoạt mất. Ngoài ra, vào 00:00 – 10:00 giờ mỗi ngày, tooàn bộ người chơi đều k thể tiến hành tranh đoạt phiến của người chơi khác.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Phân Bảo Nhai 6

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!