Thế Giới Hoàn Mỹ mobile – Hoạt động Hoang Vực Luyện

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Mỗi ngày, người chơi có thể phái anh hùng đến các hoang vực để tiến hành lịch luyện, thời gian lịch luyện là 2h, khi bắt đầu lịch luyện sẽ nhận được phần thưởng.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 27/12/2016 Hướng dẫn
Thế Giới Hoàn Mỹ mobile

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile – Mỗi ngày, người chơi có thể phái anh hùng đến các hoang vực để tiến hành lịch luyện, thời gian lịch luyện là 2h, khi bắt đầu lịch luyện sẽ nhận được phần thưởng.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Hoang Vực Luyện 0

Người chơi có thể tiêu phí NB để kết thúc sớm quá trình lịch luyện tại hoang vực nào đó, sau đó mới có thể phái anh hùng đến vùng đất đó lịch luyện thêm lần nữa.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Hoang Vực Luyện 2

Mỗi người chơi có thể phái cùng lúc 3 vị anh hùng để tiến hành lịch luyện, sau khi nâng cấp VIP số lượng anh hùng có thể phái sẽ tăng lên theo.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Hoang Vực Luyện 4

Anh hùng trong lúc lịch luyện sẽ có khả năng nhất định gặp phải kẻ địch mạnh, cường địch gặp phải hiện tại sẽ xuất hiện tại danh sách” kẻ địch” khi kẻ địch gặp phải chưa bị đánh bại thì sẽ bỏ chạy trong khoảng thời gian nào đó, nếu kẻ địch bỏ chạy thì người chơi sẽ không nhận được bất kỳ phần thường nào .

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Hoang Vực Luyện 6

Sau khi đánh bại kẻ địch gặp phải, sẽ gặp kẻ địch cấp sao hơn lần tới, cấp cao nhất của kẻ địch là cấp đội ngũ +1

Sau khi gửi khiêu chiến đến bấy kỳ kẻ địch nào gặp phải, cho dù thắng hay bại, đều sẽ ở vào trạng thái hồi khiêu chiến, có thể tiêu NB xóa time chờ khiêu chiến.

Thế Giới Hoàn Mỹ mobile - Hoạt động Hoang Vực Luyện 8

Đánh bại ngay kẻ địch sẽ nhận phần thưởng tốt nhất, tiếp đó là phần thưởng trong lần đầu đánh bại kẻ địch, số phần thưởng này sẽ được phát trong trung tâm nhận thưởng sau khi kẻ địch bị đánh bại.

Người viết: Hoang Thanh

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!