Thanh Vân Chí Web – Phó bản VIP

Thanh Vân Chí Web - Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 24/02/2017 Hướng dẫn
Thanh Vân Chí Web

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Thanh Vân Chí Web

Thanh Vân Chí Web – Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Phó bản VIP

-Điều kiện: Thiếu hiệp đạt VIP.
-Phần thưởng: Mảnh Thẻ Hình, Tiềm Năng Đơn, Vàng Khóa, Sách Kỹ Năng.
-Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Phó Bản chọn VIP ở Sảnh Phó Bản.

Thanh Vân Chí Web - Phó bản VIP 0

Thanh Vân Chí Web - Phó bản VIP 2

Phó bản dành riêng cho VIP, thiếu hiệp chỉ cần đạt cấp VIP yêu cầu sẽ được mở phó bản tương ứng.

Mỗi ngày được khiêu chiến mỗi phó bản VIP 1 lần và được tạo lại phó bản 3 lần (mỗi lần tốn 40 vàng).

Thanh Vân Chí Web - Phó bản VIP 4Khiêu chiến Boss phó bản VIP

Thanh Vân Chí Web - Phó bản VIP 6Nhận được nhiều Vàng Khóa và nguyên liệu quý

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!