Thanh Vân Chí Web – Phó bản EXP

Thanh Vân Chí Web - Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 24/02/2017 Hướng dẫn
Thanh Vân Chí Web

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Thanh Vân Chí Web

Thanh Vân Chí Web – Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Phó bản EXP

-Thời gian: Mở hàng ngày.
-Phần thưởng: Điểm EXP.
-Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Phó Bản chọn EXP ở Sảnh Phó Bản.

Thanh Vân Chí Web - Phó bản EXP 0

Thanh Vân Chí Web - Phó bản EXP 2

-Phó bản EXP chia thành nhiều đợt với độ khó tăng dần.
-Phó bản EXP là nguồn tích lũy EXP rất quý giá đối với mỗi thiếu hiệp hàng ngày.
-Cứ vượt mỗi 5 đợt sẽ được nhận thưởng thêm.

Thanh Vân Chí Web - Phó bản EXP 4

-Phó bản EXP không giới hạn số lần khiêu chiến mỗi ngày.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!