Thanh Vân Chí Web – Phó bản Đồng Hành

Thanh Vân Chí Web - Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 24/02/2017 Hướng dẫn
Thanh Vân Chí Web

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Thanh Vân Chí Web

Thanh Vân Chí Web – Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Phó bản Đồng Hành

-Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 34.
-Phần thưởng: Mảnh Thẻ Đồng Hành, Đá Khảm, Điểm EXP, Bạc.
-Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Phó Bản chọn Đồng Hành ở Sảnh Phó Bản.

Thanh Vân Chí Web - Phó bản Đồng Hành 0

Thanh Vân Chí Web - Phó bản Đồng Hành 2

Phó bản EXP chia thành nhiều chương, mỗi chương có 6 ải. Thiếu hiệp khiêu chiến lần lượt từng ải phó bản.

Vượt các ải có mảnh thẻ sẽ nhận được nguyên liệu thẻ đặc biệt để kích hoạt Thẻ Hình.

Vượt các ải còn lại sẽ nhận được Tiến Cấp Đơn, điểm EXP và Bạc.

Thanh Vân Chí Web - Phó bản Đồng Hành 4

Phó bản Đồng Hành không giới hạn số lần vượt trong ngày.

Vượt ải trong 90 giây được 2 sao, 60 giây được 3 sao. Thiếu hiệp được nhiều số sao nhất ở Chương đó sẽ nhận được 3 rương Thưởng cấp, mỗi rương ngẫu nhiên nhận được trang bị Đồng Hành, Đá Khảm, Mảnh Thẻ.

Thanh Vân Chí Web - Phó bản Đồng Hành 6Phần thưởng Rương cấp độ Sao

Thanh Vân Chí Web - Phó bản Đồng Hành 8Diệt Boss phó bản

Thanh Vân Chí Web - Phó bản Đồng Hành 10Phần thưởng vượt ải phó bản Đồng Hành

Ngoài ra thiếu hiệp vượt ải có số sao càng cao sẽ có trên Bảng Xếp Hạng vượt ải.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!