Thanh Vân Chí Web – Phó bản Bạc

Thanh Vân Chí Web - Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 24/02/2017 Hướng dẫn
Thanh Vân Chí Web

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Thanh Vân Chí Web

Thanh Vân Chí Web – Hấp dẫn bởi hệ thống Phó Bản cực kỳ phong phú, quý thiếu hiệp sẽ lần lượt được trải nghiệm nhiều phó bản khác nhau mang đến rất nhiều nguyên liệu tiến cấp và các phần thưởng hấp dẫn khác!

Phó bản Bạc

-Thời gian: Mở hàng ngày.
-Phần thưởng: Vàng Khóa, Bạc, Điểm EXP.
-Cách thức tham gia: Nhấp vào biểu tượng Phó Bản chọn Bạc ở Sảnh Phó Bản.

Thanh Vân Chí Web - Phó bản Bạc 0

Thanh Vân Chí Web - Phó bản Bạc 2

-Phó bản EXP chia thành nhiều đợt quái với độ khó tăng dần.
-Diệt quái mỗi đợt rơi rất nhiều Vàng Khóa, Bạc và Điểm EXP.

Thanh Vân Chí Web - Phó bản Bạc 4

Mỗi ngày chỉ được khiêu chiến phó bản Bạc 1 lần với khoảng thời gian tối đa là 60 phút.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!