Tây Thiên Ký – Làm thế nào để biết giới hạn cấp độ của máy chủ?

Trong Tây Thiên Ký, mỗi máy chủ đều có giới hạn cấp độ tính theo thời gian mở. Khi cấp nhân vật bằng hoặc cao hơn cấp máy chủ, lượng kinh nghiệm mà người chơi nhận được sẽ bị giới hạn.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 28/12/2016 Hướng dẫn
Tây Thiên Ký

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tây Thiên Ký

Trong Tây Thiên Ký, mỗi máy chủ đều có giới hạn cấp độ tính theo thời gian mở. Khi cấp nhân vật bằng hoặc cao hơn cấp máy chủ, lượng kinh nghiệm mà người chơi nhận được sẽ bị giới hạn.

Tây Thiên Ký - Làm thế nào để biết giới hạn cấp độ của máy chủ? 0

Tây Thiên Ký - Làm thế nào để biết giới hạn cấp độ của máy chủ? 2

Lượng kinh nghiệm người chơi nhận được khi cấp nhân vật bằng hoặc lớn hơn cấp máy chủ bị giới hạn theo công thức sau:

-Cấp nhân vật < cấp máy chủ: Kinh nghiệm nhận được bình thường, không bị giảm.
-Cấp nhân vật = cấp máy chủ: Kinh nghiệm nhận được bị giảm 50% so với bình thường.
-Cấp nhân vật = cấp máy chủ + 5: Kinh nghiệm nhận được bị giảm 70% so với bình thường.
-Cấp nhân vật = cấp máy chủ + 8: Kinh nghiệm nhận được bị giảm 80% so với bình thường.

Ví dụ: Máy chủ Hoa Quả Sơn mở được 1 ngày, cấp máy chủ là 35. Nếu bạn luyện đến cấp 40, kinh nghiệm bạn nhận được sẽ bị giảm 50% so với bình thường. Có nghĩa là nếu bạn làm nhiệm vụ/đánh quái được 100 điểm kinh nghiệm, bạn chỉ nhận được 50 điểm mà thôi.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!