Tam Sinh Tam Thế H5 – Tính năng thần trang

Trang bị Thần Cấp là trang bị tối thượng trong Tam Sinh Tam Thế. Thần Trang mở ở Kiếp 2 - cấp độ 80.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 15/05/2018 Hướng dẫn
Tam Sinh Tam Thế H5

Game nhập vai / Game H5

▪ Ngôn ngữ:

Tam Sinh Tam Thế H5

Trang bị Thần Cấp là trang bị tối thượng trong Tam Sinh Tam Thế. Thần Trang mở ở Kiếp 2 – cấp độ 80. Khi người chơi đạt đủ cấp độ, có thể sưu tập Thần Thạch hoặc đổi Thần Thạch từ Mảnh Trang bị Cam.

Tam Sinh Tam Thế H5 - Tính năng thần trang 0Trang bị Thần Cấp không dễ dàng có được

Sức mạnh của Thần Trang thể hiện ở các thuộc tính ẩn được kích hoạt theo từng cặp đồ hoặc mặc đủ set trang bị. Để mở khóa 1 món trong set Thần Trang cần lượng lớn Thần Thạch.

Tam Sinh Tam Thế H5 - Tính năng thần trang 2

Cách kiếm Thần Thạch

1. Đổi Mảnh Trang Bị Cam

Tỷ lệ quy đổi từ Mảnh Trang Bị Cam sang Thần Thạch: 

Tam Sinh Tam Thế H5 - Tính năng thần trang 4

2. Mua Thẻ Hội Viên

Mỗi khi mua thẻ hội viên, người chơi sẽ nhận được ngay 1 lượng Thần Thạch nhất định. Đồng thời với mỗi cấp thẻ hội viên sẽ nhận được lượng Thần Thạch tương ứng mỗi ngày.

Tam Sinh Tam Thế H5 - Tính năng thần trang 6

3. Tầm Bảo

Khi chơi Tầm Bảo, sẽ có xác suất nhận được Thần Thạch

Tam Sinh Tam Thế H5 - Tính năng thần trang 8

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!