Tam Quốc Quần Anh Truyện – Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Hoạt động Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập là nơi có thể kiếm vật phẩm và nguyên liệu quan trọng hằng ngày nhằm bổ sung cho các Chúa Công trong giai đoạn chinh chiến.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 04/01/2018 Hướng dẫn
Tam Quốc Quần Anh Truyện

Đấu thẻ tướng / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tam Quốc Quần Anh Truyện

Tam Quốc Quần Anh Truyện – Hoạt động Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập là nơi có thể kiếm vật phẩm và nguyên liệu quan trọng hằng ngày nhằm bổ sung cho các Chúa Công trong giai đoạn chinh chiến. Sau đây Chân Cơ xin phép được giới thiệu tính năng này :

I. Kho Báu Hoàng Lăng :

– Mỗi ngày sẽ có 3 lượt để tìm Kho Báu ở Đồng hoặc Câu Ngọc Tím , mỗi kho báu sẽ có 6 độ khó khác nhau.

– Độ khó càng cao vật phẩm nhận càng lớn , phải vượt ải 3 sao mới được Quét.

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập 0Kho Báu Đồng và EXP

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập 2Kho Báu Đồng

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập 4Kho Báu EXP

II. Kẻ Địch Xâm Nhập :

– Có thể chống tối đa 3 đợt địch mỗi ngày
– Mỗi đợt chống địch thành công đều được thưởng.
– Chống cự thành công 3 đợt quái, số ngày chống cự +1, tích lũy số ngày sẽ được mở rương

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập 6Kẻ Địch Xâm Nhập

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập 8

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Kho Báu Hoàng Lăng và Kẻ Địch Xâm Nhập 10Chiến Đấu Kẻ Địch

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn nghĩ sao về nội dung trên?

wpDiscuz