Tam Quốc Quần Anh Truyện – Diệt Phỉ và Trảm Tướng

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Hoạt Động - PVE Diệt Phỉ và Trảm Tướng là nơi để các Chúa Công có thể tìm các nguyên liệu và vật phẩm quí hiếm.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 04/01/2018 Hướng dẫn
Tam Quốc Quần Anh Truyện

Đấu thẻ tướng / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tam Quốc Quần Anh Truyện

Tam Quốc Quần Anh Truyện – Hoạt Động – PVE Diệt Phỉ và Trảm Tướng là nơi để các Chúa Công có thể tìm các nguyên liệu và vật phẩm quí hiếm , ngoài ra sẽ có các mức độ khó ở từng ải tạo cảm giác thách thức cho các Chúa Công vượt qua. Sau đây Chân Cơ xin phép được giới thiệu tính năng này :

I. Diệt Phỉ :

– Phải dùng Tinh Lực để diệt phỉ, tiêu diệt được phỉ tặc sẽ nhận được Đồng và EXP, ngoài có thể may mắn gặp được Kì Ngộ : Rương Bí Ấn – Du Thương – Luận Đạo để nhận thêm phần thưởng khác.

– Nếu hết Tiến Độ đạt 10/10 sẽ gặp Boss , tiêu diệt Boss để nhận thêm phần thưởng.

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Diệt Phỉ và Trảm Tướng 0Diệt Phỉ

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Diệt Phỉ và Trảm Tướng 2Kì Ngộ

II.Trảm Tướng :

– Mỗi ngày Chúa Công sẽ có 5  – 10 lượt miễn phí để vượt ải.

–  Ai sẽ có 3 sao, mỗi sao sẽ có 1 yêu cầu nhiệm vụ và độ khó khác nhau, ải càng cao vật phẩm và phần thưởng càng lớn, ngoài ra có thể nhận thêm tinh hoa trang bị.

– Hằng ngày sẽ được nhận thêm Phúc Lợi ở ải hiện tại đã vượt qua.

– Cần dùng điểm tinh hoa trang bị để vào SHOP đổi vật phẩm theo từng cấp phẩm chất : Lục – Lam – Tím – Cam.

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Diệt Phỉ và Trảm Tướng 4Trảm Tướng

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Diệt Phỉ và Trảm Tướng 6Mục Tiêu

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Diệt Phỉ và Trảm Tướng 8Thưởng Ngày

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Diệt Phỉ và Trảm Tướng 10Shop Đồ Lục

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Diệt Phỉ và Trảm Tướng 12Shop Đồ Lam

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Diệt Phỉ và Trảm Tướng 14Shop Đồ Tím

Tam Quốc Quần Anh Truyện - Diệt Phỉ và Trảm Tướng 16Shop Đồ Cam

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn nghĩ sao về nội dung trên?

wpDiscuz