Tam Quốc GO – Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị

Tam Quốc GO - Để tăng cường sức mạnh, Chủ công cần phải khảm ngọc để nâng cấp thuộc tính của trang bị đặc chế.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 20/07/2017 Hướng dẫn
Tam Quốc GO

Chiến thuật / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tam Quốc GO

Tam Quốc GO – Để tăng cường sức mạnh, Chủ công cần phải khảm ngọc để nâng cấp thuộc tính của trang bị đặc chế. Mỗi cấp thuộc tính yêu cầu các loại ngọc khảm khác nhau, sau đây là danh sách các loại ngọc khảm – nguyên liệu dung hợp ngọc khảm trang bị và hiệu quả của chúng.

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 0

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 2

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 4

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 6

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 8

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 10

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 12

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 14

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 16

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 18

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 20

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 22

Tam Quốc GO - Hệ thống các loại ngọc khảm trang bị 24

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!