Tam Quốc GO – Hướng Dẫn Nâng Sao Tướng

Tam Quốc GO - Người chơi cần có đủ nguyên liệu là "Tướng Hồn" và "Tướng" để có thể tăng sao.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 20/07/2017 Hướng dẫn
Tam Quốc GO

Chiến thuật / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tam Quốc GO

Tam Quốc GO – Người chơi cần có đủ nguyên liệu là “Tướng Hồn” và “Tướng” để có thể tăng sao.

Tam Quốc GO - Hướng Dẫn Nâng Sao Tướng 0

Bước 1: Chuẩn bị Nguyên Liệu và Tướng.

 – Người chơi cần có đủ nguyên liệu là “Tướng Hồn”  “Tướng” để có thể tăng sao.

Tam Quốc GO - Hướng Dẫn Nâng Sao Tướng 2

Bước 2: Nâng cấp sao tướng

 Sau khi đã thu thập đủ nguyên liệu gồm: “Tướng cùng loại” và “Tướng Hồn” người chơi click vào “Tăng sao” để nâng cấp.

Tam Quốc GO - Hướng Dẫn Nâng Sao Tướng 4

Sau khi tăng sao hệ thống sẽ hiển thị “Nâng cấp thành công”

Tam Quốc GO - Hướng Dẫn Nâng Sao Tướng 6

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!