Tam Quốc Bá Nghiệp – Tìm hiểu nâng tướng

Tam Quốc Bá Nghiệp - Sau khi đã nhận được sự tương trợ từ các tướng lĩnh. Chúa công cần phải nâng tướng, bao gồm nâng cấp và tiến cấp.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 20/12/2016 Hướng dẫn
Tam Quốc Bá Nghiệp

Chiến thuật / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tam Quốc Bá Nghiệp

Tam Quốc Bá Nghiệp – Sau khi đã nhận được sự tương trợ từ các tướng lĩnh. Chúa công cần phải nâng tướng, bao gồm nâng cấp và tiến cấp. Nâng tướng sẽ tăng các chỉ số của tướng như võ, trí, hoạt, tốc, quân hàm, tăng số quân mang theo, nâng cao sức mạnh chiến đấu và ưu thế tại chiến trường.

1. Nâng cấp tướng.

Chúa công có thể tự do phân bổ EXP cho các tướng, cấp tướng cao nhất là 60.

Để thực hiện nâng cấp tướng:

Bước 1: Vào “Tướng”.

Tam Quốc Bá Nghiệp - Tìm hiểu nâng tướng 0

Bước 2: Tại giao diện tướng ra trận, chọn tướng cần nâng cấp.

Tam Quốc Bá Nghiệp - Tìm hiểu nâng tướng 2

Bước 3: Chọn “Tăng cấp” để tiến hành tăng cấp.

Tam Quốc Bá Nghiệp - Tìm hiểu nâng tướng 4

Chú ý: Cần đảm bảo đủ EXP cần thiết. Cấp của tướng không thể vượt quá cấp nhân vật.

2. Tiến cấp tướng.

Thực hiện tiến cấp tướng sẽ thiêu thụ lượng lớn đá tiến cấp, hồn tướng và đồng. Tiến cấp tướng đạt +3 +6 +9 sẽ mở ra kĩ năng bị động tương ứng, sức mạnh tướng tăng đáng kể.

Để tiến cấp tướng chọn “Tiến cấp”, giao diện mở ra, nhấn tiến cấp để hoàn thành.

Tam Quốc Bá Nghiệp - Tìm hiểu nâng tướng 6

Chú ý:

-Tiến cấp 1 không yêu cầu level tướng.
-Tiến cấp 2 trở đi cần đảm bảo yêu cầu về level tướng.
-Đủ vật phẩm cần thiết để tiến cấp tướng (Đá tiến cấp, hồn tướng, đồng).

Người viết: Hoang Thanh

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!