Tam Quốc Bá Nghiệp – Tìm hiểu các chỉ số cơ bản của tướng

Tam Quốc Bá Nghiệp - Mỗi tướng đều có quân hàm. Quân hàm chia là 9 cấp độ tương ứng với độ tiến cấp của tướng. Mỗi cấp quân hàm đều gia tăng chỉ số cho tướng.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 20/12/2016 Hướng dẫn
Tam Quốc Bá Nghiệp

Chiến thuật / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Tam Quốc Bá Nghiệp

Tam Quốc Bá Nghiệp – Mỗi tướng đều có quân hàm. Quân hàm chia là 9 cấp độ tương ứng với độ tiến cấp của tướng. Mỗi cấp quân hàm đều gia tăng chỉ số cho tướng.

Mỗi tướng sẽ có các chỉ số cơ bản sau

Tam Quốc Bá Nghiệp - Tìm hiểu các chỉ số cơ bản của tướng 0

1.Số sao

Sao càng lớn, tư chất tướng càng cao. Có 5 nhóm tướng:

-Nhóm 3 sao (tướng lục): Trần Đăng, Lăng Thống, Bùi Nguyên Thiệu, Quách Tỵ, Sái Phu Nhân, Trương Lương, Lưu Phong.

-Nhóm 4 sao (tướng lam): Lý Nho, Đại Kiều, Phan Phượng, Tiểu Kiều, Hoa Hùng.

-Nhóm 5 sao (tướng tím): Trương Tinh Thái, Tôn Thượng Hương, Giả Hủ, Khương Duy, Sái Văn Cơ, Cam Ninh, Hoàng Nguyệt Anh, Thái Sử Từ, Điêu Thuyền, Trương Giáp, Điển Vi.

-Nhóm 6 sao vàng:  Hoàng Trung, Triệu Vân, Tả Từ, Tôn Sách, Quách Gia.

-Nhóm 6 sao cam: Lữ Bố, Hạ Hầu, Hoa Đà, Quan Vũ, Chu Du, Chân Lạc Thần.

2. Các chỉ số cơ bản

-Chiến lực: Chỉ số chung thể hiện độ mạnh của tướng
-Võ lực: tăng ít công và nhiều thủ, mỗi điểm sẽ tăng công và thủ nhất định
-Hoạt lực: tăng nhiều công và ít thủ, mỗi điểm sẽ tăng công và thủ nhất định
-Trí lực: tăng tương đương công và thủ, mỗi điểm sẽ tăng công và thủ nhất định
-Tốc lực: ảnh hưởng đến thứ tự tấn công của tướng trong chiến đấu

-Binh lực: thể hiện khả năng dẫn binh của tướng, chỉ số binh lực càng cao lượng lính dẫn theo càng nhiều

3. Quân hàm

Mỗi tướng đều có quân hàm. Quân hàm chia là 9 cấp độ tương ứng với độ tiến cấp của tướng. Mỗi cấp quân hàm đều gia tăng chỉ số cho tướng. Quân hàm càng cao chỉ số tăng càng nhiều.

Quân hàm chia làm 4 loại

-Quân hàm Bộ binh: được tăng hiệu quả đặc biệt (tùy tướng) khi dẫn theo bộ binh

-Quân hàm Cung binh: được tăng hiệu quả đặc biệt (tùy tướng) khi dẫn theo cung binh

-Quân hàm Kỵ binh: được tăng hiệu quả đặc biệt (tùy tướng) khi dẫn theo kỵ binh

-Quân hàm Toàn binh: được tăng hiệu quả đặc biệt (tùy tướng) khi dẫn theo bất kì binh chủng nào

4. Điểm kinh nghiệm

Kinh nghiệm tướng khác với kinh nghiệm nhân vật dùng để tăng cấp cho tướng, tối đa lên cấp 60.

5. Thể lực

Mỗi 6 phút hồi 1 điểm, tích trữ tối đa 100 điểm. Diệt thổ phỉ tốn 20 thể lực. Có thể dùng Đan Thể Lực để hồi.

Người viết: Hoang Thanh

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!