Soái Ca Truyền Thuyết – Cường Hóa – Tẩy Sao – Đúc Trang Bị

Chu du trên con đường hàng yêu diệt ma trong Soái Ca Truyền Thuyết, có những trang bị mạnh mẽ thôi là chưa đủ.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 08/03/2017 Hướng dẫn
Soái Ca Truyền Thuyết

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Soái Ca Truyền Thuyết

Chu du trên con đường hàng yêu diệt ma trong Soái Ca Truyền Thuyết, có những trang bị mạnh mẽ thôi là chưa đủ. Biết cách Tăng cường sức mạnh cho trang bị. Cường Hóa, Tẩy Sao và Đúc trang bị sẽ mang đến cho quý Tiên Hiệp những bộ trang bị tuyệt vời trong thế giới game nhập vai Soái Ca. 

Tính Năng – Luyện Khí

Cường Hóa – Tẩy Sao – Đúc Trang Bị

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 0Tại giao diện chính của game chọn -> Luyện Khí -> Đúc Rèn

I. Cường Hóa

Yêu Cầu: Đá Cường Hóa trang bị

Gồm có 5 loại 

-Đá Cường Hóa I: Cường hóa trang bị +1 đến +3
-Đá Cường Hóa III: Cường hóa trang bị +4 đến +6
-Đá Cường Hóa IV: Cường hóa trang bị +7 đến +9
-Đá Cường Hóa V: Cường hóa trang bị +10 đến +12
-Đá Cường Hóa VI: Cường hóa trang bị +3 đến +15

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 2

– Tại giao diện Đúc Rèn chọn Cường Hóa để bắt đầu tiến hành Cường Hóa trang bị
– Chọn trang bị đang mặc trên người nhân vật -> Đặt vào -> Cường hóa
– Cường hóa cần “Đá cường hóa” tương ưng với số +

– Phù Cường Hóa sẽ tăng tỷ lệ Cường Hóa lên 100% (chắc chắn thành công) nếu có phù cường hóa tương ứng với số +

(Ví dụ: Cường Hóa trang bị +10 tỷ lệ là 3% thành công, nhưng nếu có phù cường hóa +10 tỷ lệ sẽ là 100%)

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 4

– Cường hóa trang bị thành công sẽ tăng hiệu quả thuộc tính đã được hiển thị trước.

Hiệu Ứng Cường Hóa

Mô tả: Trong game MMORPG mới Soái Ca Truyền Thuyết, khi Cường Hóa đồng loạt tất cả trang bị đang mặc trên người đạt mốc nhất định sẽ nhận được hiệu quả cộng thêm.

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 6

Chọn “C.Hóa Tăng” tại giao diện cường hóa để xem tổng thuộc tính tăng thêm

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 8

II. Tăng Sao

Yêu Cầu: Tiêu Hao Điểm “Tinh Hồn”

Tinh Hồn nhận được thông qua thu hồi trang bị hoặc mua trực tiếp trong SHOP

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 10

Tăng Sao

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 12

– Tại giao diện Đúc Rèn chọn “Tăng Sao” để bắt đầu tiến hành Tăng Sao trang bị
– Chọn trang bị đang mặc trên người nhân vật -> Đặt vào -> Tăng Sao
– Khi Tăng Sao sẽ tiêu tốn điểm “Tinh Hồn” tương ứng. Tăng sao chắc chắn thành công.
– Số sao mỗi khi tăng sẽ được hiển thị trực tiếp tại giao diện để quý Tiên Hữu tiện theo dõi.

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 14

Hiệu Ứng Tăng Sao

Mô tả: Khi Tăng Sao đồng loạt tất cả trang bị đang mặc trên người đạt mốc nhất định sẽ nhận được hiệu quả cộng thêm.

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 16

Chọn “Tinh Hồn Tăng” tại giao diện Tăng Sao để xem tổng thuộc tính tăng thêm

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 18

III. Đúc Trang Bị

Yêu Cầu: Đá Đúc

Đá Đúc nhận được thông qua các sự kiện, hoạt động hằng ngày.

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 20

Đúc Trang Bị

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 22

– Tại giao diện Đúc Rèn chọn “Đúc” để bắt đầu tiến hành Đúc trang bị
– Chọn trang bị đang mặc trên người nhân vật -> Đặt vào -> Đúc
– Khi Đúc sẽ tiêu tốn đá Đúc và Vàng tùy theo cấp bậc đã Đúc. 
– Đúc chắc chắn thành công. Thuộc tính sẽ được tăng theo hiển thị từ trước trên giao diện.

Hiệu Ứng Đúc

Mô tả: Trong game tiên hiệp Soái Ca, khi Đúc đồng loạt tất cả trang bị đang mặc trên người đạt mốc nhất định sẽ nhận được hiệu quả cộng thêm.

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 24

Chọn “Đúc Tăng” tại giao diện Đúc để xem tổng thuộc tính tăng thêm

Soái Ca Truyền Thuyết - Cường Hóa - Tẩy Sao - Đúc Trang Bị 26

Người viết: Hoang Thanh

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!