// Remove jQuery Migrate Script from header and Load jQuery from Google API function crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery() { if (!is_admin()) { wp_deregister_script('wp-embed'); } } add_action('init', 'crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery'); // Remove the REST API endpoint. remove_action( 'rest_api_init', 'wp_oembed_register_route' ); // Turn off oEmbed auto discovery. add_filter( 'embed_oembed_discover', '__return_false' ); // Don't filter oEmbed results. remove_filter( 'oembed_dataparse', 'wp_filter_oembed_result', 10 ); // Remove oEmbed discovery links. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_discovery_links' ); // Remove oEmbed-specific JavaScript from the front-end and back-end. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_host_js' ); // Remove all embeds rewrite rules. add_filter( 'rewrite_rules_array', 'disable_embeds_rewrites' ); Siêu Manga 2017 - Tìm hiểu tính năng nhiệm vụ | 2Game

Siêu Manga 2017 – Tìm hiểu tính năng nhiệm vụ

Siêu Manga 2017 - Nhiệm vụ được chia làm 3 mục đó là "Nhiệm vụ chính" và "Nhiệm vụ sôi nổi" và "Ký danh".

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 10/04/2017 Hướng dẫn
Siêu Manga 2017

Thẻ bài / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Siêu Manga 2017

Siêu Manga 2017 – Nhiệm vụ được chia làm 3 mục đó là “Nhiệm vụ chính” và “Nhiệm vụ sôi nổi” và “Ký danh”. Để hoàn thành các nhiệm vụ này, người chơi phải thông qua vượt phụ bản, khiên chiến đấu trường, ghép đồ hoặc thăng cấp tướng…

Siêu Manga 2017 - Tìm hiểu tính năng nhiệm vụ 0

1.Nhiệm vụ:

Có các phẩn thưởng hấp dẫn khi hoàn thành xong các nhiệm vụ cụ thể.
VD: Đạt cấp 14 được thưởng 20 Kim Cương!

Siêu Manga 2017 - Tìm hiểu tính năng nhiệm vụ 2

2.Độ sôi nổi

Sẽ diễn ra hàng ngày và sẽ được làm mới vào sáng ngày hôm sau. Đạt đủ điểm sôi nổi sẽ được thêm phần quà cực kỳ giá trị!

Siêu Manga 2017 - Tìm hiểu tính năng nhiệm vụ 4

3. Ký danh

Với mỗi lần đăng nhập, bạn sẽ được nhận một phần quà tương ứng. Đặc biệt tặng mảnh nhân vật Black Rock cực HOT tại lượt ký danh thứ 5!

Siêu Manga 2017 - Tìm hiểu tính năng nhiệm vụ 6

Người viết: Hoang Thanh

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!