// Remove jQuery Migrate Script from header and Load jQuery from Google API function crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery() { if (!is_admin()) { wp_deregister_script('wp-embed'); } } add_action('init', 'crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery'); // Remove the REST API endpoint. remove_action( 'rest_api_init', 'wp_oembed_register_route' ); // Turn off oEmbed auto discovery. add_filter( 'embed_oembed_discover', '__return_false' ); // Don't filter oEmbed results. remove_filter( 'oembed_dataparse', 'wp_filter_oembed_result', 10 ); // Remove oEmbed discovery links. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_discovery_links' ); // Remove oEmbed-specific JavaScript from the front-end and back-end. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_host_js' ); // Remove all embeds rewrite rules. add_filter( 'rewrite_rules_array', 'disable_embeds_rewrites' ); Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn thu thập tướng | 2Game

Siêu Manga 2017 – Hướng dẫn thu thập tướng

Siêu Manga 2017 - Ngoài những tướng có sẵn, để có thêm tướng mới người chơi cần phải thu thập thẻ tướng.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 10/04/2017 Hướng dẫn
Siêu Manga 2017

Thẻ bài / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Siêu Manga 2017

Siêu Manga 2017 – Ngoài những tướng có sẵn, để có thêm tướng mới người chơi cần phải thu thập thẻ tướng.

Khi có đủ số lượng thẻ tướng nhất định, người chơi có thể triệu hồi tướng đó. Thu thập thẻ cũng là nguyên liệu để tăng sao cho tướng.

Để biết thêm thông tin về tướng cần triệu hồi, bạn hãy vào mục “Tướng”:

Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn thu thập tướng 0

Tại đây sẽ có chi tiết về các tướng, được phân chia theo 3 loại: Tướng công đơn mục tiêu (Đơn thể), Tướng công diện rộng (Quần công), Tướng phòng thủ (Khiên).
Khi mới triệu hồi, tư chất mặc định của tướng sẽ là cấp B!

Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn thu thập tướng 2

LƯU Ý: Để mở tướng và thu thập thêm mảnh, người chơi có thể tìm kiếm chủ yếu tại:

1. Shop:

Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn thu thập tướng 4

2. Quay tướng:

Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn thu thập tướng 6

3. Phụ bản tinh anh

Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn thu thập tướng 8

Người viết: Hoang Thanh

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!