Siêu Manga 2017 – Hướng dẫn kiếm vàng trong game

Siêu Manga 2017 - Mèo Chiêu Tài: Mỗi ngày người chơi sẽ có 5 lần mua vàng bằng KC tại Mèo chiêu tài, mỗi lần mua sẽ nhận được ít nhất 125.000 vàng và có thể được bạo kích x2 , x3 lượng vàng.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 10/04/2017 Hướng dẫn
Siêu Manga 2017

Thẻ bài / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Siêu Manga 2017

Siêu Manga 2017 – Mèo Chiêu Tài: Mỗi ngày người chơi sẽ có 5 lần mua vàng bằng KC tại Mèo chiêu tài, mỗi lần mua sẽ nhận được ít nhất 125.000 vàng và có thể được bạo kích x2 , x3 lượng vàng.

Các cách kiếm vàng trong Siêu Manga:

Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn kiếm vàng trong game 0

Mèo Chiêu Tài: Mỗi ngày người chơi sẽ có 5 lần mua vàng bằng KC tại Mèo chiêu tài, mỗi lần mua sẽ nhận được ít nhất 125.000 vàng và có thể được bạo kích x2 , x3 lượng vàng. Số lần được chiêu tài có thể tăng lên nếu bạn tăng cấp Vip.

Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn kiếm vàng trong game 2

Rương Báu Thị Trấn Vàng: là phụ bản để bạn train vàng dễ nhất dành cho các game thủ, tùy theo cấp độ nhân vật của bạn để mở số tầng của phụ bản, mở tối đa được 8 tầng. Vượt mỗi tầng sẽ nhận được lượng vàng: 50.000, 100.000, 150.000 …. Vượt tầng càng cao càng nhận được nhiều vàng. Mỗi ải các bạn sẽ có thời gian để kill boss, nếu chưa kill chết boss thì ải đó sẽ thất bại.

Võ Đạo Hội: Vừa là đấu trường thách thức các game thủ vừa là nơi các bạn có thể kiếm được vàng, với mỗi lần khiêu chiến từ 1 – 5 các bạn sẽ nhận được 100.000 vàng và 200.000 vàng khi khiêu chiến lần 6 – 10

Học Viện – Diệu Viện: Là nơi sản xuất vàng hàng ngày cho bạn, vàng sẽ được sản xuất theo thời gian, lv của diệu viện càng cao, lượng vàng sản xuất càng nhanh và lượng tích trữ càng lớn.

Nhiệm vụ hàng ngày: Khi hoàn thành đủ điểm sôi nổi các bạn nhận được rương sôi nổi, mở ra sẽ nhận được vàng và nhiều vật phẩm giá trị khác.

Hoạt động vui vẻ – Giải Cứu: Đây là nơi bạn kiếm được lượng vàng rất lớn, khi giải cứu mỗi hòm các bạn có thể nhận được 1 lượng vàng, lượng vàng sẽ nhận này tăng tùy thuộc vào cấp Vip của bạn.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!