// Remove jQuery Migrate Script from header and Load jQuery from Google API function crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery() { if (!is_admin()) { wp_deregister_script('wp-embed'); } } add_action('init', 'crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery'); // Remove the REST API endpoint. remove_action( 'rest_api_init', 'wp_oembed_register_route' ); // Turn off oEmbed auto discovery. add_filter( 'embed_oembed_discover', '__return_false' ); // Don't filter oEmbed results. remove_filter( 'oembed_dataparse', 'wp_filter_oembed_result', 10 ); // Remove oEmbed discovery links. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_discovery_links' ); // Remove oEmbed-specific JavaScript from the front-end and back-end. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_host_js' ); // Remove all embeds rewrite rules. add_filter( 'rewrite_rules_array', 'disable_embeds_rewrites' ); Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn đổi avatar | 2Game

Siêu Manga 2017 – Hướng dẫn đổi avatar

Người chơi có thể thay đổi Avatar tùy ý trong Siêu Manga bằng cách sau:

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 10/04/2017 Hướng dẫn
Siêu Manga 2017

Thẻ bài / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Siêu Manga 2017

Người chơi có thể thay đổi Avatar tùy ý trong Siêu Manga bằng cách sau:

Ở màn hình chính, click vào biểu tượng nhân vật

Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn đổi avatar 0

Tại đây, ta click vào “Avatar” trong khung giao diện mới mở ra.

Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn đổi avatar 2

Viêc còn lại chỉ cần tùy chọn avatar của nhân vật yêu thích! Quá đơn giản phải không? ^_^

Siêu Manga 2017 - Hướng dẫn đổi avatar 4

Lưu ý: Có một số avatar không có sẵn mà phải mở trong quá trình chơi.

Người viết: Hoang Thanh

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!