Rules Of Survival – Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng

Hoàn thiện dọc bài viết item trong Rules Of Survival, chúng tôi tiếp tục gửi đến bạn đọc các thông sốcộng thêm khi gắn đầy đủ phụ kiện cho súng.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 28/12/2017 Hướng dẫn
Rules of Survival

Sinh tồn / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Rules of Survival

Hoàn thiện dọc bài viết item trong Rules Of Survival, chúng tôi tiếp tục gửi đến bạn đọc các thông sốcộng thêm khi gắn đầy đủ phụ kiện cho súng.

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 0

Nòng giảm thanh súng trường – Giảm tiếng súng bắn, giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 1

Nòng giảm thanh súng ngắm – Giảm tiếng súng bắn, giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 2

Nòng giảm thanh súng SMG – Giảm tiếng súng bắn, giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 3

Nòng giảm giật súng trường – Giảm tối đa độ giật ngang dọc của súng đồng thời giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 4

Nòng giảm giật súng ngắm – Giảm tối đa độ giật ngang dọc của súng đồng thời giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 5

Nòng giảm giật súng SMG – Giảm tối đa độ giật ngang dọc của súng đồng thời giảm độ lệch đường đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 6

Nòng chặn tia lửa đạn súng trường – Che tia lửa đạn đồng thời giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 4

Nòng chặn tia lửa đạn súng ngắm – Che tia lửa đạn đồng thời giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 8

Nòng chặn tia lửa đạn súng SMG – Che tia lửa đạn đồng thời giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 9

Nòng súng shotgun – Giảm độ lệch đường đạn, tăng tốc độ nhả đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 10

Tay cầm ngang – Giảm nhẹ độ giật ngang dọc của súng, tăng nhẹ tốc độ ngắm

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 11

Tay cầm dọc – Giảm mạnh độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 12

Băng đạn thay nhanh súng trường – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 13

Băng đạn mở rộng súng trường – Tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 14

Băng đạn mở rộng thay nhanh súng trường – Tăng tốc độ thay đạn, tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 15

Báng súng trường – Giảm độ giật chiều dọc, tăng nhẹ tốc độ ra đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 16

Báng súng M4 – Chỉ dành cho M4A1, giảm mạnh độ giật ngang dọc của súng

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 17

Báng súng Shotgun – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 18

Băng đạn mở rộng súng ngắm – Tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 19

Băng đạn thay nhanh súng ngắm – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 20

Băng đạn mở rộng thay nhanh súng ngắm – Tăng số lượng đạn 1 băng, tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 12

Băng đạn thay nhanh súng SMG – Tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 13

Băng đạn mở rộng súng SMG – Tăng số lượng đạn 1 băng

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 14

Băng đạn mở rộng thay nhanh súng SMG – Tăng số lượng đạn 1 băng, tăng tốc độ thay đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 24

Ống ngắm Red dot – ống ngắm nguyên bản

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 25

Ống ngắm Holo – ống ngắm nguyên bản

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 26

Ống ngắm 2X – Nhân 2 lần tầm ngắm

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 27

Ống ngắm 4X – Nhân 4 lần tầm ngắm

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại phụ kiện gắn súng 28

Ống ngắm 8X – Nhân 8 lần tầm ngắm

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bình luận

+ đọc tiếp

Tặng 888 giftcode game Long Đồ Bá Nghiệp Mobile