Rules Of Survival – Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu

Sau bài viết về tổng hợp các loại vũ khí , chúng tôi tiếp tục đưa đến cho bạn đọc tổng hợp những loại giáp trụ, hồi máu, phụ kiện nhân vật trong Rules Of Survival.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 28/12/2017 Hướng dẫn
Rules of Survival

Sinh tồn / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Rules of Survival

Sau bài viết về tổng hợp các loại vũ khí , chúng tôi tiếp tục đưa đến cho bạn đọc tổng hợp những loại giáp trụ, hồi máu, phụ kiện nhân vật trong Rules Of Survival.

Các loại giáp trụ

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 0

Mũ 1 – Giảm 30% sát thương khi bị bắn vào đầu

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 2

Mũ 2 – Giảm 40% sát thương khi bị bắn vào đầu

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 4

Mũ 3 – Giảm 55% sát thương khi bị bắn vào đầu

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 6

Giáp 1 – Giảm 30% sát thương khi bị bắn vào người

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 8

Giáp 2 – Giảm 40% sát thương khi bị bắn vào người

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 10

Giáp 3 – Giảm 55% sát thương khi bị bắn vào người

Các loại balo

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 12

Balo 1 – thêm sức chứa 150

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 14

Balo 2 – thêm sức chứa 200

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 16

Balo 3 – thêm sức chứa 250

Các phụ kiện, hồi máu

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 18

Máu nhỏ – Thêm 10 điểm máu trong thời gian 8 giây

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 20

Máu Trung – Thêm ngay lập tức 50 điểm máu

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 22

Máu lớn – Hồi ngay lập tức đầy thanh máu

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 24

Nước tăng lực – Tăng từ từ tổng số 40 điểm máu trong thời gian 2 phút. Nước tăng lực cũng tăng tốc chạy nhân vật

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 26

Tiêm thuốc lắc – Tăng từ từ 75 máu trong thời gian 3 phút. Thuốc lắc cũng tăng tốc chạy nhân vật

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 28

Bình xăng – dùng để đổ xăng…

Các loại bom

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 30

Bom khói – tạo một vùng khói quanh nơi được ném

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 32

Bom mù – gây mù, choáng tạm thời cho kẻ địch bị trúng

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 34

Bom nổ – tạo sát thương trong vùng ảnh hưởng

Các loại đạn

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 36

Đạn súng lục dành cho G18C, DE…

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 38

Đạn súng SMG dành cho Mp7, PP19, Thompson

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 40

Đạn súng shotgun dành cho M870, M1887, AA12

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 42

Đạn súng trường dành cho AR15, M14EBR, AKM, M4A1, M249

Rules Of Survival - Tổng hợp các loại giáp trụ, phụ kiện, hồi máu 44

Đạn súng ngắm dành cho AWM, BARRETT, SVD

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bạn nghĩ sao về nội dung trên?

wpDiscuz