Poke Đại Chiến – Tính cách Pokemon

Poke Đại Chiến - Mỗi pokemon sẽ có 1 tính cách mặc định, không thể thay đổi.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 05/01/2017 Hướng dẫn
Poke Đại Chiến

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Poke Đại Chiến
Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
23/10
10:00

Phàm Nhân Tu Tiên VNG


S1 / VNG

23/10
10:00

MU Online Web


S13 / VNG

23/10
10:00

HKGH MEM


S9 / MEM

23/10
10:00

Tào Tháo PK


Đại Kiều / VGP