Nhất Thống Giang Hồ – Tìm hiểu quy tắc

Nhất Thống Giang Hồ - Tu luyện bấy lâu, đã đến lúc phải so tài độc chiếm thiên hạ. Ai sẽ lên ngôi bá chủ?

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 16/03/2017 Hướng dẫn
Nhất Thống Giang Hồ

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Nhất Thống Giang Hồ

Nhất Thống Giang Hồ – Tu luyện bấy lâu, đã đến lúc phải so tài độc chiếm thiên hạ. Ai sẽ lên ngôi bá chủ?

Nhất Thống Giang Hồ - Tìm hiểu quy tắc 0

Hướng Dẫn

Quy Tắc Nhất Thống Giang Hồ

Sau khi mở, Gia Tộc có tổng lực chiến cao nhất hiện tại sẽ trở thành phe thủ thành, Gia Tộc chiến thắng phe thủ thành sẽ trở thành phe thủ thành mới trong lần sự kiện sau. Nếu gộp server thì Gia Tộc có lực chiến cao nhất sẽ là phe thủ thành.

Khi bắt đầu, mỗi Gia Tộc chỉ được giới hạn 50 người, vượt quá 50 người sẽ phải xếp hàng để vào. Tử vong 10 lần sẽ phải xếp hàng vào lại.

Tất cả người chơi phe công ban đầu đều cùng 1 trận doanh, khi tất cả thành trì đều bị chiếm, người chơi phe công sẽ được phân chia thành các thế lực đối địch nhau dưới hình thức Gia Tộc.

Điểm hồi sinh: Có 2 điểm, 1 ở khu an toàn ngoài thành, 1 điểm khác trong thành. Điểm hồi sinh trong thành có thể bị chiếm, thành viên Gia Tộc chiếm được Điểm Hồi Sinh trong thành đều có thể hồi sinh tại đây. Thành viên Gia Tộc khác sẽ hồi sinh ngoài thành.

Cổng thành: Có 3 cổng thành, phe công phải công phá được cổng thành mới có thể vào thành.

Thủ Vệ Hoàng Thành: Người chơi phe thủ có thể tốn Vàng mua Thủ Vệ Hoàng Thành để hỗ trợ phòng thủ.

Chiếm lĩnh Hoàng Thành: Diệt tất cả người chơi Gia Tộc trong nội thành mới có thể tiến hành tuyên thệ chiếm lĩnh, nếu đang tuyên thệ mà có người chơi Gia Tộc khác vào thành thì tuyên thệ bị gián đoạn. Tuyên thệ hoàn tất, chiếm lĩnh thành công.

BUFF thủ thành: Phe thủ sẽ có BUFF thủ thành, giúp tăng hiệu quả cắn thuốc của người chơi.

Nhất Thống Toàn Server: Khi hoạt động kết thúc, bên chiếm lĩnh Hoàng Thành sẽ giành chiến thắng chung cuộc.

Quy Tắc Thống Nhất Toàn Gia Tộc

Sau khi kết thúc Thống Nhất Toàn SV, Gia Tộc thắng sẽ phong làm Gia Tộc chấp chính và thống lĩnh toàn server, tất cả các Gia Tộc khác đều bị giải tán, đồng thời hệ thống sẽ tạo ra Nạn Dân Doanh, tất cả người chơi không thuộc Gia Tộc Chấp Chính đều sẽ vào Nạn Dân Doanh này, người đứng đầu sẽ là người có giá trị bản thân cao nhất.

Sau khi tất cả các Gia Tộc bị giải tán, người chơi vẫn có thể tạo lại Gia Tộc, và Gia Tộc do người chơi tạo sẽ là Gia Tộc Lưu Vong.

Gia Tộc Chấp Chính mỗi ngày được nhận 2000 Vàng Khóa làm quỹ Gia Tộc giúp trưởng Gia Tộc bố trí. Thành viên bất kỳ của Gia Tộc Chấp Chính, Nạn Dân hay Lưu Vong đều có thể mua quỹ Gia Tộc để trưởng Gia Tộc tiến hành bố trí.

Sau khi gộp sv sẽ xuất hiện nhiều Gia Tộc Chấp Chính, Gia Tộc Lưu Vong và Nạn Dân Doanh, hệ thống sẽ căn cứ vào tổng lực chiến của Gia Tộc cao nhất để gộp các Gia Tộc Chấp Chính lại, Gia Tộc Lưu Vong và Nạn Dân Doanh cũng tương tự. Khi số người trong Nạn Dân Doanh đầy thì sẽ lập ra Nạn Dân Doanh 2.

Nạn Dân Doanh nếu giành chiến thắng sẽ trở thành Gia Tộc chấp chính mới, và tiến hành đặt lại tên các Gia Tộc còn lại.

Nạn Dân Doanh sẽ bị mất điểm like, nhiệm vụ Gia Tộc, hoạt động Gia Tộc và phúc lợi online.

Đổi Yêu Bài

Nhất Thống Giang Hồ - Tìm hiểu quy tắc 2

Tham gia Nhất Thống nhận yêu bài đem đi đổi Túi Càn Khôn, nhận thật nhiều báu vật quý giá.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!