Nhất Thống Giang Hồ – Tìm hiểu Boss Thế Giới

Nhất Thống Giang Hồ - Tiêu diệt Boss Thế Giới là con đường nhanh nhất để Hào Kiệt nhận được các loại trang bị quý hiếm.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 16/03/2017 Hướng dẫn
Nhất Thống Giang Hồ

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Nhất Thống Giang Hồ

Nhất Thống Giang Hồ – Tiêu diệt Boss Thế Giới là con đường nhanh nhất để Hào Kiệt nhận được các loại trang bị quý hiếm. Đánh bại Boss Thế Giới sẽ nhận được trang bị, Chuyển Sinh Đan, Đá Cường Hóa và những nguyên liệu cần thiết để khảm nạm khác. Khi Hào Kiệt đạt Lv34 sẽ mở giao diện BOSS Thế Giới.

Nhất Thống Giang Hồ - Tìm hiểu Boss Thế Giới 0

Phân Loại Boss Thế Giới

Boss Thế Giới được phân làm 5 loại:

Tần Vương Địa Cung: Là Boss cấp thấp, chủ yếu rớt trang bị cấp 30, 60, 90 và Đá Cường Hóa Trang Bị… Phù hợp với những Hào Kiệt chưa chuyển sinh.

Luân Hồi Điện: Rớt trang bị và Đá Cường Hóa trang bị dùng sau khi nhân vật chuyển sinh, so với Tần Vương Địa Cung thì trang bị ở tầng này cao cấp hơn, Boss cũng sẽ mạnh hơn. Các gia tộc hoặc hảo hữu nên tổ đội cùng đánh, nếu trong đội có thành viên Nga Mi thì diệt Boss sẽ nhẹ nhàng hơn.

Boss Đặc Biệt: Boss đặc biệt còn gọi là Boss Đá, diệt được Boss sẽ rớt đá trang bị cấp 1 và 1 trong những nguyên liệu quan trọng cần để nhân vật chuyển sinh là Chuyển Sinh Đan. Hào Kiệt khi thu thập trang bị cấp cao đồng thời cũng cần khảm đá cho trang bị, thông qua giao diện cường hóa có thể tiến cấp đá cấp thấp và khi khảm vào trang bị tỉ lệ lực chiến gia tăng cũng cao hơn.

Boss Cá Nhân: Mỗi lần vào cần tốn 1 Phiếu Khiêu Chiến Boss, diệt Boss tại đây sẽ tránh việc bị Hào Kiệt khác diệt hoặc đoạt vật phẩm Boss rơi. Boss cá nhân sẽ rớt trang bị và Đá Cường Hóa trang bị bao gồm từ cấp 30 đến chuyển sinh 5.

Boss Gia Tộc: Hào Kiệt cần gia nhập gia tộc mới được tham gia, chỉ trưởng gia tộc mới được mở. Mỗi ngày có thể mở Boss gia tộc với nhiều cấp khác nhau, diệt Boss sẽ nhận được Bảo Rương, mở Bảo Rương có tỉ lệ nhận được trang bị và nguyên liệu tăng cấp. Điều khác biệt với các Boss khác là chỉ cần diệt được Boss gia tộc thì tất cả thành viên online đều nhận được 1 Bảo Rương thưởng tham gia, ngoài ra người có tích lũy sát thương cao nhất và người ra đòn cuối cùng sẽ nhận thêm 1 Bảo Rương.

Boss Tế Đàn: Gồm 5 Boss, trang bị rớt là trang bị dùng khi Hào Kiệt chuyển sinh từ 1 đến 5. Tốn Phiếu Khiêu Chiến Boss Tế Đàn mới được vào, tỉ lệ rớt trang bị cực phẩm cao gấp 3 lần Luân Hồi Điện.

Người viết: Hoàng Văn Thành

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!

Bình luận

+ đọc tiếp

Bạn sẽ thấy hình bóng của MU Online khi chơi game mobile Era of Angels