Mộng Bá Vương 3D – Tìm hiểu Hệ Thống Quốc Vương

Mộng Bá Vương 3D - Trở thành Quốc Vương – Thể hiện bản lĩnh, dẫn dắt Quốc Gia, thống nhất Tam Quốc.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 19/12/2016 Hướng dẫn
Mộng Bá Vương 3D

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Mộng Bá Vương 3D

Mộng Bá Vương 3D – Trở thành Quốc Vương – Thể hiện bản lĩnh, dẫn dắt Quốc Gia, thống nhất Tam Quốc.

Mộng Bá Vương 3D - Tìm hiểu Hệ Thống Quốc Vương 0

Mỗi Quốc Gia đều cần có Quốc Vương của riêng mình, hệ thống sẽ mở khi người chơi đạt cấp 40

Mỗi tuần, toàn bộ người chơi có thể tham gia báo danh tranh cử Quốc Vương từ 6h Thứ 2 – 18h Thứ 4

Thời gian bỏ phiếu bầu chọn sẽ diễn ra từ 18h Thứ 4 – 18h Thứ 5. Phiếu bầu Quốc Vương có thể mua trong Thương Thành

Sau khi thời gian bỏ phiếu kết thúc, 3 người có số phiếu cao nhất có thể tham gia Tranh Đoạt Quốc Vương. Thời gian chuẩn bị là từ 18h-21h57p thứ 6. Người chơi có thể tự tìm cách tăng thêm lực chiến hoặc thiết lập những Tổ Đội phù hợp với mình

Chiến Trường Tranh Đoạt Quốc Vương sẽ mở từ 21h57p – 22h05p Thứ 6. Khi kết thúc, người có thành tích PK tốt nhất sẽ trở thành Quốc Vương

Quốc Vương sẽ có Danh Hiệu, Buff riêng, Thú Cưỡi Sư Tử trong vòng 1 tuần và sẽ được tất cả thần dân ngưỡng mộ, bái kiến hàng ngày

Mộng Bá Vương 3D - Tìm hiểu Hệ Thống Quốc Vương 2

Người viết: Hoang Thanh

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!