// Remove jQuery Migrate Script from header and Load jQuery from Google API function crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery() { if (!is_admin()) { wp_deregister_script('wp-embed'); } } add_action('init', 'crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery'); // Remove the REST API endpoint. remove_action( 'rest_api_init', 'wp_oembed_register_route' ); // Turn off oEmbed auto discovery. add_filter( 'embed_oembed_discover', '__return_false' ); // Don't filter oEmbed results. remove_filter( 'oembed_dataparse', 'wp_filter_oembed_result', 10 ); // Remove oEmbed discovery links. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_discovery_links' ); // Remove oEmbed-specific JavaScript from the front-end and back-end. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_host_js' ); // Remove all embeds rewrite rules. add_filter( 'rewrite_rules_array', 'disable_embeds_rewrites' ); Lục Địa Huyền Bí - Nhiệm Vụ Phe | 2Game

Lục Địa Huyền Bí – Nhiệm Vụ Phe

Trong Game pk PK Liên Server Lục Địa Huyền Bí, cá nhân đơn độc dù có mạnh đến đâu cũng không thể sinh tồn trong vùng đất đầy nguy hiểm.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 21/02/2017 Hướng dẫn
Lục Địa Huyền Bí

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Lục Địa Huyền Bí

Trong Game pk PK Liên Server Lục Địa Huyền Bí, cá nhân đơn độc dù có mạnh đến đâu cũng không thể sinh tồn trong vùng đất đầy nguy hiểm. Vì vậy việc chọn một phe để dựa vào là điều tất yếu. Để phe của mình lớn mạnh, chư vị cần phải tham gia làm “nhiệm vụ phe”.

Yêu Cầu:

-Cấp 42 mở nhiệm vụ phe
-Mỗi ngày có 5 nhiệm vụ phe
-19h30 mỗi ngày diệt Boss phe địch nhận sĩ khí dùng đổi đạo cụ trong shop

– Vào PK chọn “Nhiệm vụ phe”.

Lục Địa Huyền Bí - Nhiệm Vụ Phe 0

Mỗi ngày sẽ có 5 nhiệm vụ phe. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ sẽ nhận thưởng. Hoàn thành cả chuỗi nhiệm vụ nhận gói quà phe.

Lục Địa Huyền Bí - Nhiệm Vụ Phe 2

Lục Địa Huyền Bí - Nhiệm Vụ Phe 4

Sau khi click nhện nhiệm vụ sẽ được chuyển đến bản đồ “Sa Mạc Lạc Lõng” chuyên làm nhiệm vụ phe và có thể PK.

Lục Địa Huyền Bí - Nhiệm Vụ Phe 6

Nhiệm vụ sẽ xuất hiện lần lượt, phải hoàn thành nhiệm vụ trước xong mới nhận nhiệm vụ tiếp theo được. Nhiệm vụ có thu thập tài liệu và đánh quái.

Lục Địa Huyền Bí - Nhiệm Vụ Phe 8

Ngoài ra, có thể chọn tự động hoàn thành và đi ngủ 1 giấc là hoàn thành chuỗi nhiệm vụ. Tuy tiện lợi nhưng các dũng sĩ cũng có nguy cơ gặp kẻ xấu pk không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Lục Địa Huyền Bí - Nhiệm Vụ Phe 10

Người viết: Hoang Thanh

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!