Lang Gia Bảng – Phó Bản Exp

Lang Gia Bảng - Mỗi ngày có thể vào 3 lần, cấp khác nhau yêu cầu Chứng Nhận Rèn Luyện khác nhau để vào.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/12/2016 Hướng dẫn
Lang Gia Bảng

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng – Mỗi ngày có thể vào 3 lần, cấp khác nhau yêu cầu Chứng Nhận Rèn Luyện khác nhau để vào.

Phó Bản Exp

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

Cách vào Phó Bản Exp:

1、Giao diện ở góc phải trên Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

2、Bên phải giao diện, bảng theo dõi nhiệm vụ kéo đến phía dưới;

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

3、Giao diện ở góc phải dưới, biểu tượng Hàng Ngày Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

Làm sao vào Phó Bản Exp:

Mỗi ngày có thể vào 3 lần, cấp khác nhau yêu cầu Chứng Nhận Rèn Luyện khác nhau để vào.

Chứng Nhận Rèn Luyện có thể mua ở Shop (Vàng Khóa hoặc Vàng).

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

Trong Phó Bản Exp nên dùng Phù Exp, có thể dùng nhiều Phù Exp cùng lúc.

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

★ Quan trọng: Chỉ dùng Phù Exp trong Phó bản Exp.

Kỹ năng tạm thời:

Sau khi vào quái ngẫu nhiên rơi ra vật phẩm kỹ năng tạm thời, ở bên dưới sẽ hiện ra nhặt được kỹ năng tạm thời nào, nhưng chỉ chứa được 4 ô, nếu ô đầy thì không thể nhặt được nữa.

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

Bao gồm Tiễn ThápLang Gia Bảng - Phó Bản Exp, Tuyết LangLang Gia Bảng - Phó Bản Exp, Cường Hóa BạoLang Gia Bảng - Phó Bản Exp, Cường Hóa CôngLang Gia Bảng - Phó Bản Exp, hiệu quả và thời gian của mỗi kỹ năng như sau:

-Tiễn Tháp – công nhóm xa, thời gian 1 phút
-Tuyết Lang – công đơn gần, thời gian 1 phút
-Cường Hóa Bạo – tăng 1000 Bạo, thời gian 30s
-Cường Hóa Công – tăng 3000 Lực Công, thời gian 30s

Có 2 cách chơi:

Mỗi cách đều dùng Phù Exp và dùng 1 lần Chiến Hồn Kỹ.

1、Dùng hết các kỹ năng tạm thời

Có Tiễn Tháp và Tuyết Lang thì dùng ngay (nên tập trung 1 chỗ), bởi vì dùng được trong 1 phút, lại được dùng cùng lúc nhiều cái. Quét quái càng nhiều thì Exp càng nhiều, cho nên cứ dùng thoải mái

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

Cường Hóa Bạo và Cường Hóa Công không nên dùng cùng lúc, cứ chờ hết 30s lại dùng cái tiếp theo.

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

2、Dùng Cường Hóa Bạo và Cường Hóa Công, không dùng Tuyết Lang và Tiễn Tháp

Có nhiều người nói gọi Tuyết Lang và Tiễn Tháp ra sẽ ảnh hưởng tốc độ đánh quái, nhưng mà nhặt hết 4 ô Tiễn Tháp và Tuyết Lang mà không xài thì không thể nhặt thêm nữa, thành ra không thể dùng kỹ năng tạm thời.

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

Tổng kết: có thể thấy 2 cách trên chênh lệch nhau mấy chục vạn Exp, nếu lực chiến càng cao kỹ năng công nhóm càng mạnh lại dùng Phù Exp thì chênh lệch Exp sẽ càng nhiều.

Khác:

Phó bản Exp không chỉ nhận lượng lớn Exp và Bạc, cũng có lúc rơi ra trang bị Lam, Lục, dùng để dung luyện lấy Đá Tẩy Luyện, cho nên phải để ý túi, nhặt được nhiều quá thì cứ dung luyện hết.

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

Lang Gia Bảng - Phó Bản Exp

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!
tin mới cập nhật