Lang Gia Bảng – Làm cách nào để tăng cấp Tùy Tùng?

Lang Gia Bảng - Tùy Tùng nhiều mà không biết tăng cấp như thế nào? Ta cùng tham khảo bên dưới nhé.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/12/2016 Hướng dẫn
Lang Gia Bảng

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng – Tùy Tùng nhiều mà không biết tăng cấp như thế nào? Ta cùng tham khảo bên dưới nhé.

Làm nhiệm vụ chính nhận được Tùy Tùng đầu tiên-Hồng Tụ , tăng đến 3 sao là được, vì 3 sao vừa đủ để mở 4 kỹ năng;

Đăng nhập ngày thứ 2 sẽ nhận Tùy Tùng thứ 2-Phi Lưu . Để mở tất cả kỹ năng Tùy Tùng thì nên tăng cấp như thế này, đồng thời vừa có thể đem Trưởng Thành Đan cho Tùy Tùng phía sau. Những Tùy Tùng đạt từ 3 sao thì tăng cấp sẽ tốn nhiều Trưởng Thành Đan hơn, trong khi đó, nhận lại 1 Tùy Tùng tăng cấp trước 3 sao thì dễ hơn, lực chiến nhận được cũng như nhau.

Đăng nhập ngày thứ 4 sẽ nhận Tùy Tùng thứ 3-Bão Cầm , Trưởng Thành Đan còn từ những ngày trước, trước ngày thứ 6 hãy nhanh chóng tăng cấp Bão Cầm.

Nhưng không phải là hoàn toàn không cần tăng cấp, có thể dùng Công Huân mỗi ngày bổ sung cho việc tăng cấp 3 Tùy Tùng này, vì trong Shop Đổi có thể mua thoải mái Trưởng Thành Đan. Tất nhiên vật phẩm dùng là Công Huân, có thể đảm bảo mỗi ngày hoàn thành Tỷ Võ Chiêu Thân, Bang Chiến, Long Thành… 

Lang Gia Bảng - Làm cách nào để tăng cấp Tùy Tùng? 0 

Lang Gia Bảng - Làm cách nào để tăng cấp Tùy Tùng? 2

Ngày thứ 6, sẽ nhận được Nhập Họa , lúc này cấp của bạn cũng nằm khoảng Lv58, có thể mở Phó Bản Lv58, vật liệu tăng cấp dùng cũng từ Trưởng Thành Đan đổi thành Trưởng Thành Đan-Trung, tăng cấp Nhập Họa lên 3 sao là được. Nhập Họa gần giống với Hồng Tụ, đều là Công Nhóm, nhưng cấp cao hơn Hồng Tụ, cho nên dùng Nhập Họa có thể tạm thời không dùng Hồng Tụ nữa.

3 Tùy Tùng sau, tôi đều dùng những Tùy Tùng đổi được khi nhân vật đạt cấp, hãy bắt đầu tăng cấp Tùy Tùng mới vì sau này cứ tăng 10 cấp cần tốn thời gian.

Khi đạt Lv58, có thể đổi Tùy Tùng-Tư Kỳ   từ Shop Đổi, cần tốn 5000 Công Huân (hãy tham gia hoạt động mỗi ngày để tích lũy), có thể xem xét mở Tùy Tùng này trước, vì Thị Thư cần đợi 10 cấp, điều này căn cứ vào cấp nhân vật của bạn, tất cả Trưởng Thành Đan-Trung nhận được trước khi đạt Lv68 đều có thể tăng cấp Tư Kỳ, tất nhiên nếu bạn muốn trao hết cho Thị Thư Lv68 cũng được, chung quy là Thị Thư tăng cấp thì lực chiến cao, còn có thể tăng HP cho nhân vật. Tôi tăng cấp cho Tư Kỳ trước vì thấy lên Lv68 cần mất một thời gian nữa, nên không muốn đợi. Khi đợi đến Lv68, 78 đổiThị Thư và Như Hoa từ Shop Đổi theo cách tương tự.

Cần chú ý là cần tận dụng vật phẩm Tùy Tùng của Shop Đổi để bổ sung những Tùy Tùng trước đây chỉ tăng đến 3 sao, vì tổng lực chiến của Tùy Tùng cũng rất quan trọng, đều cần tăng đầy, chỉ là vấn đề thời gian. Do đó, ban đầu ưu tiên tăng sao, sẽ có ích cho việc trải nghiệm game.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!