Lang Gia Bảng – Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8

Lang Gia Bảng - Hoàn thành nhiệm vụ chính, mở chức năng Thú Cưỡi có thể nhận miễn phí Thú Cưỡi đầu tiên-Bạch Vân Câu, nhấn phím A để cưỡi.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/12/2016 Hướng dẫn
Lang Gia Bảng

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng – Hoàn thành nhiệm vụ chính, mở chức năng Thú Cưỡi có thể nhận miễn phí Thú Cưỡi đầu tiên-Bạch Vân Câu, nhấn phím A để cưỡi.

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 0

Ngoài ra còn học được Kỹ Năng Thú Cưỡi-Vồ. Kỹ năng này có thể tạo thành sát thương và đẩy lùi nhiều người trong phạm vi mục tiêu.

Tốn Chân Khí và Bạc để tăng cấp kỹ năng này, cấp càng cao, sát thương tạo thành càng lớn.

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 2

Tăng cấp Thú Cưỡi:

Thú Cưỡi không chỉ là công cụ di chuyển mà còn có thể tăng thuộc tính cho nhân vật. Cấp Thú Cưỡi tăng không những tăng thuộc tính mà còn nhận được Thú Cưỡi cao cấp với ngoại hình đẹp đẽ.

Tăng cấp Thú Cưỡi cần tốn Long Diên Quả. Có thể thông qua Thưởng Sôi Nổi, Bang Chiến, Tỷ Võ Chiêu Thân, PB VIP… để nhận vật phẩm này. Mỗi một Long Diên Quả có thể tăng từ 5 đến 20 tiến độ nuôi.

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 4

Khi cột tiến độ nuôi đã đầy, Thú Cưỡi được tăng 1 sao, thuộc tính cường hóa cũng tăng. Khi Thú Cưỡi đạt 10 sao sẽ được tiến cấp, thuộc tính tăng rất nhiều, còn được nhận ngoại hình hoàn toàn mới!

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 6

Giới thiệu Thú Cưỡi:

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 8Bạch Vân Câu

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 10Ô Chiến Kỵ 

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 12Tuyết Thương Lang 

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 14Viêm Vĩ Báo 

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 16Kim Giáp Sư 

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 18La Sát Thú 

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 20Liệt Hải Giao 

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 22Hỏa Kỳ Lân

Thú Cưỡi đặc biệt:

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 24Mao Lư 

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 26Thố 

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 28Đà Mã 

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 30Hùng Mao 

Lang Gia Bảng - Hệ Thống Thú Cưỡi 27/8 32Tiên Lộc

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!