Lang Gia Bảng – Chọn Tùy Tùng xuất chiến như thế nào?

Lang Gia Bảng - Tùy Tùng ngoài sự khác nhau về hình tượng, nên tác dụng phát huy được cũng khác.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/12/2016 Hướng dẫn
Lang Gia Bảng

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng – Tùy Tùng ngoài sự khác nhau về hình tượng, nên tác dụng phát huy được cũng khác. Do đó, tùy theo trường hợp mà lựa chọn Tùy Tùng cho phù hợp, có thể đem lại nhiều thu ích hơn cho nhân vật.

Phân loại Tùy Tùng theo kỹ năng.

Lang Gia Bảng - Chọn Tùy Tùng xuất chiến như thế nào? 0

Chỉ chuột vào Kỹ Năng sẽ hiển thị là kỹ năng chủ động hay bị động, công nhóm hay công đơn, tóm tắt như bảng sau:

Lang Gia Bảng - Chọn Tùy Tùng xuất chiến như thế nào? 2

Có thể thấy, 3 loại Tùy Tùng này đều là kỹ năng Công Nhóm, thích hợp cho việc diệt quái do đó dùng khi quái nhỏ khá nhiều ở Phó Bản Exp, Phó Bản Tổ Đội v.v… Tùy Tùng sau tương đương bản tiến cấp của Tùy Tùng trước. Nhưng vì Tùy Tùng là tính tổng lực chiến nên tất cả Tùy Tùng đều mở cũng không vấn đề gì, hơn nữa, đổi Tùy Tùng xuất chiến sẽ không ảnh hưởng đến lực chiến nhân vật.

Lang Gia Bảng - Chọn Tùy Tùng xuất chiến như thế nào? 4

Kỹ năng bị động cường hóa HP, còn lại nhắm vào kỹ năng “Công” đơn thể. Do đó, dùng khi tập trung kỹ năng đánh 1 mục tiêu. Nên Tùy Tùng loại này thích hợp hơn khi đánh Boss.

Lang Gia Bảng - Chọn Tùy Tùng xuất chiến như thế nào? 6

Tùy Tùng loại này nhìn bên ngoài thì kỹ năng đơn thể khá nhiều nhưng nếu chú ý đến kỹ năng cụ thể căn bản thì kỹ năng “phụ trợ” khá nhiều, và Phi Lưu với Tư Kỳ là khác nhau. Từ quan trọng ở đây là “PK”, có thể tăng nhiều thuộc tính bản thân nhân vật, phù hợp hơn cho PK tổ đội hoặc cá nhân.

Nhưng có lúc đánh Boss vẫn có thể đem theo Tùy Tùng loại này, vì có một số người chơi bản thân lực chiến cao, loại phụ trợ hay tấn công đều tốt, cụ thể thì mọi người có thể dựa theo tình hình bản thân mà lựa chọn.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!