Lang Gia Bảng – Cầu Phúc

Lang Gia Bảng - Cầu Phúc rất đơn giản, bên trái giao diện là Cầu Phú Quý, nhấn vào là được Bạc, bên phải Cầu Chân Khí, nhấn vào được Chân Khí.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/12/2016 Hướng dẫn
Lang Gia Bảng

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng – Cầu Phúc rất đơn giản, bên trái giao diện là Cầu Phú Quý, nhấn vào là được Bạc, bên phải Cầu Chân Khí, nhấn vào được Chân Khí.

Lang Gia Bảng - Cầu Phúc 0

1. Cấp VIP khác nhau thì số lần Cầu Phúc mỗi ngày cũng khác nhau.

Lang Gia Bảng - Cầu Phúc 2

2. Chân Khí và Bạc mỗi ngày được miễn phí 1 lần, các lần sau tốn 20 Vàng 1 lần.

3. Cấp nhân vật khác nhau, lượng Bạc và Chân Khí cầu được cũng khác nhau.

4. Mỗi 5 lần nhận được 1 lần Bạo Kích, được nhân 5 lượng Bạc hoặc Chân Khí.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!