Lang Gia Bảng – Cách tăng điểm kỹ năng

Lang Gia Bảng - Trong game, kỹ năng nhân vật, thú cưỡi, kỵ binh đều có thể tăng cấp, các kỹ năng này 1 phần sẽ tăng sát thương, 1 phần sẽ tăng thuộc tính nhân vật, cho nên bài viết sẽ giới thiệu cách tăng kỹ năng.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 14/12/2016 Hướng dẫn
Lang Gia Bảng

Nhập vai / Webgame

▪ Ngôn ngữ:

Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng – Trong game, kỹ năng nhân vật, thú cưỡi, kỵ binh đều có thể tăng cấp, các kỹ năng này 1 phần sẽ tăng sát thương, 1 phần sẽ tăng thuộc tính nhân vật, cho nên bài viết sẽ giới thiệu cách tăng kỹ năng.

Kỹ năng nhân vật

Kỹ năng cơ bản và giang hồ tuyệt học tăng cấp đều tốn Bạc và Chân Khí, sẽ không tăng lực chiến nhân vật  nhưng tăng sát thương của kỹ năng, cho nên thời gian đầu nên tăng đến Lv20, sau đó nếu có dư dả Bạc và Chân Khí thì tăng tiếp.

Cấp 50 sẽ mở kỹ năng Thiên Phú, tăng cấp cần Mảnh Kỹ Năng, cấp khác nhau cần Mảnh khác nhau, cái này thì tự mình lựa chọn.

Diệu Thủ Nhân Tâm là kỹ năng tăng HP, cho nên cũng rất cần thiết khi PK!

Lang Gia Bảng - Cách tăng điểm kỹ năng 0

Lang Gia Bảng - Cách tăng điểm kỹ năng 2

Kháng Tâm Pháp và Trận Pháp Tổ Đội cần vật phẩm mới học được. Chủ yếu là đánh Boss rơi ra, thu thập Mảnh ghép thành, tăng cấp cũng phải dùng Tâm Pháp Thư, cho nên mọi người nên tích cực đánh Boss, bởi vì các kỹ năng này rất hữu dụng.

Lang Gia Bảng - Cách tăng điểm kỹ năng 4

Lang Gia Bảng - Cách tăng điểm kỹ năng 6

Kỹ năng Thú Cưỡi

Tăng cấp kỹ năng Thú Cưỡi cũng tốn Bạc và Chân Khí. Tăng cấp cũng chỉ tăng sát thương chứ không tăng lực chiến nhân vật, nhưng thú cưỡi cũng có kỹ năng công nhóm cho nên thời gian đầu cũng nên tăng cấp giống như kỹ năng nhân vật

Lang Gia Bảng - Cách tăng điểm kỹ năng 8

Kỹ năng Kỵ Binh

Tăng cấp kỹ năng Kỵ Binh cũng tốn Bạc và Chân Khí. Kỹ năng Kỵ Binh chia làm 2 loại, 1 loại là tăng sát thương nhưng không tăng lực chiến, 1 loại là tăng thuộc tính nhân vật đồng thời tăng lực chiến, cho nên thời gian đầu nên tăng đến Lv20, sau đó tăng kỹ năng tăng lực chiến.

Lang Gia Bảng - Cách tăng điểm kỹ năng 10

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!