Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D – Nhận quà Online

Khi tham gia xưng bá giang hồ trong Kim Dung Quần Hiệp Truyện, Bằng Hữu chỉ cần Online trong game đạt thời gian nhất định sẽ nhận được quà tặng giá trị. Online càng nhiều quà càng lớn.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 06/06/2017 Hướng dẫn
Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D

Khi tham gia xưng bá giang hồ trong Kim Dung Quần Hiệp Truyện, Bằng Hữu chỉ cần Online trong game đạt thời gian nhất định sẽ nhận được quà tặng giá trị. Online càng nhiều quà càng lớn.

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D - Nhận quà Online 0Tại giao diện chính của game – chọn -> Nhận thưởng Online

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D - Nhận quà Online 2

Cứ Online trong game đạt các mốc 10′, 30′, 60′,120′ đạt đủ thời gian Online mốc nào sẽ được Nhận Quà mốc đó.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!