Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D – Dung luyện – Tách, Trùng Sinh, Ma Văn

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D - Đạt cấp 13 sẽ mở hệ thống Dung Luyện - Tách, Trùng Sinh, Ma Văn, mang lại lợi ích cùng với đó sẽ nhận được nhiều hồn ngọc, dễ dàng cho quý Bằng Hữu chiêu mộ được thần tướng Hiếm.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 06/06/2017 Hướng dẫn
Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D

Nhập vai / Game Mobile

▪ Ngôn ngữ:

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D – Đạt cấp 13 sẽ mở hệ thống Dung Luyện – Tách, Trùng Sinh, Ma Văn, mang lại lợi ích cùng với đó sẽ nhận được nhiều hồn ngọc, dễ dàng cho quý Bằng Hữu chiêu mộ được thần tướng Hiếm.

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D - Dung luyện - Tách, Trùng Sinh, Ma Văn 0Tại giao diện chính của game – chọn Cường Hóa -> Dung Luyện

II. Tách, Trùng Sinh, Ma Văn

1. Tách Tướng

Tại giao diện Dung Luyện chọn Tách

Sẽ hiển thị đầy đủ Mảnh Tướng, Võ Tướng, Trang Bị và Pháp Bảo hiện đang sở hữu

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D - Dung luyện - Tách, Trùng Sinh, Ma Văn 2Có thể chọn “Chọn Nhanh” để nhanh chóng chọn lọc các tướng cần tách

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D - Dung luyện - Tách, Trùng Sinh, Ma Văn 4

Chọn các mảnh tướng muốn Tách, vật phẩm nhận được sau khi tách sẽ được hiển thị.

Tách Mảnh Tướng và Tướng sẽ nhận được Hồn Ngọc. Hồn Ngọc ó thể mua các mảnh tướng Hiếm trong Tiệm Quần Hiệp

Tách Trang Bị sẽ nhận được Đồng và Tinh Thiết. Tinh Thiết được dùng để tăng sao trang bị.

Tách Pháp Bảo sẽ nhận được Pháp bảo tinh dùng để tăng sao pháp bảo

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D - Dung luyện - Tách, Trùng Sinh, Ma Văn 6

Lưu ý

Khi tiến hành Tách 1 Võ Tướng đã tăng sao hay Thức Tỉnh, yêu cầu Trùng Sinh tướng trước rồi mới được Tách.

Tách Võ Tướng sẽ giảm điểm Đồ Giám tương ứng.

2. Trùng Sinh

Tại giao diện Tách -> chọn mục Trùng Sinh

Trùng Sinh 1 Võ Tướng, Trang Bị, Bảo Vật, Pháp Bảo đang sở hữu sẽ trả lại toàn bộ nguyên liệu đã sử dụng để tăng cấp, tăng sao, thức tỉnh .v..v… tướng đó

Yêu cầu bỏ tướng khỏi Trận Hình mói có thể Trùng Sinh

Trùng Sinh sẽ tiêu hao KNB

Võ Tướng, Trang Bị, Bảo Vật, Pháp Bảo sau khi Trùng Sinh sẽ trở về nguyên vẹn lúc đầu

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D - Dung luyện - Tách, Trùng Sinh, Ma Văn 8

Kim Dung Quần Hiệp Truyện 3D - Dung luyện - Tách, Trùng Sinh, Ma Văn 10

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!