Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Viễn Chinh

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Viễn chinh là phụ bản dùng để kiếm Đá Cường Hóa, Túi Quà Báu Vật, Mảnh Hiệp Sĩ và Xèng.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/01/2017 Hướng dẫn
Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Viễn chinh là phụ bản dùng để kiếm Đá Cường Hóa, Túi Quà Báu Vật, Mảnh Hiệp Sĩ và Xèng.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Viễn Chinh 0

– Viễn chinh có tổng cộng 12 ải. Khiêu chiến thành công được nhận thưởng.
– 0h00 mỗi ngày sẽ tiến hành làm mới

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Viễn Chinh 2

– Chỉ có hiệp sĩ được tham gia viễn chinh, không có nhân vật chính và PET hỗ trợ chiến đấu.
– HP và Nộ của các Hiệp Sĩ không thay đổi sau mỗi ải.
– Hiệp sĩ bị tử vong không thể tiếp tục ra trận.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Viễn Chinh 4

– Sau khi qua ải thành công có thể sử dụng Kim Cương tiến hành “Càn Quét”.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Viễn Chinh 6

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!