Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Tháp Thí Luyện

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện là một phụ bản dùng để kiếm Đá Sao. Đá Sao dùng để khảm vào nhân vật, tăng thuộc tính.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/01/2017 Hướng dẫn
Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Tháp Thí Luyện là một phụ bản dùng để kiếm Đá Sao. Đá Sao dùng để khảm vào nhân vật, tăng thuộc tính.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện 0

– Đánh bại quái ở mỗi tầng sẽ nhận thưởng “Đá Sao”, được lên tầng tiếp theo.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện 2

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện 4

– Cứ mỗi 5 tầng sẽ có “BOSS” canh giữ, vượt qua nhận được “Rương”, “Rương” có tỷ lệ nhận được “Đá Sao” cấp cao.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện 6

– Người chơi có thể làm mới để bắt đầu khiêu chiến lại từ tầng 1, mỗi ngày có 3 lượt làm mới.

– Có thể “Càn Quét” để tiết kiệm thời gian.

– Tầng càng cao thời gian chờ càn quét càng lâu, có thể dùng kim cương để tăng tốc.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện 8

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!