// Remove jQuery Migrate Script from header and Load jQuery from Google API function crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery() { if (!is_admin()) { wp_deregister_script('wp-embed'); } } add_action('init', 'crunchify_stop_loading_wp_embed_and_jquery'); // Remove the REST API endpoint. remove_action( 'rest_api_init', 'wp_oembed_register_route' ); // Turn off oEmbed auto discovery. add_filter( 'embed_oembed_discover', '__return_false' ); // Don't filter oEmbed results. remove_filter( 'oembed_dataparse', 'wp_filter_oembed_result', 10 ); // Remove oEmbed discovery links. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_discovery_links' ); // Remove oEmbed-specific JavaScript from the front-end and back-end. remove_action( 'wp_head', 'wp_oembed_add_host_js' ); // Remove all embeds rewrite rules. add_filter( 'rewrite_rules_array', 'disable_embeds_rewrites' ); Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện | 2Game

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Tháp Thí Luyện

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện là một phụ bản dùng để kiếm Đá Sao. Đá Sao dùng để khảm vào nhân vật, tăng thuộc tính.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/01/2017 Hướng dẫn
Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Tháp Thí Luyện là một phụ bản dùng để kiếm Đá Sao. Đá Sao dùng để khảm vào nhân vật, tăng thuộc tính.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện 0

– Đánh bại quái ở mỗi tầng sẽ nhận thưởng “Đá Sao”, được lên tầng tiếp theo.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện 2

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện 4

– Cứ mỗi 5 tầng sẽ có “BOSS” canh giữ, vượt qua nhận được “Rương”, “Rương” có tỷ lệ nhận được “Đá Sao” cấp cao.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện 6

– Người chơi có thể làm mới để bắt đầu khiêu chiến lại từ tầng 1, mỗi ngày có 3 lượt làm mới.

– Có thể “Càn Quét” để tiết kiệm thời gian.

– Tầng càng cao thời gian chờ càn quét càng lâu, có thể dùng kim cương để tăng tốc.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tháp Thí Luyện 8

Người viết: Hoang Thanh

Mình tên là Hoàng Văn Thành. Năm nay 23 tuổi hiện đang độc thân. Mình rất thích chơi thử các tựa game như Moba, game Sinh Tồn…để tìm hiểu về chúng. Mình khá nghiêm túc trong công việc nhưng cũng thích sụ vui vẻ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!