Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Tầm Bảo Và Bí Cảnh

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tầm bảo có thể nhận rất nhiều vật phẩm như mảnh tướng, mảnh pet, bình EXP, …

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/01/2017 Hướng dẫn
Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Tầm bảo có thể nhận rất nhiều vật phẩm như mảnh tướng, mảnh pet, bình EXP, …

TẦM BẢO

– Tầm bảo cần có “Bản Đồ”
– Tầm bảo có thể nhận rất nhiều vật phẩm như mảnh tướng, mảnh pet, bình EXP, …

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tầm Bảo Và Bí Cảnh 0

– Sau khi sử dụng “Bản Đồ”, nhân vật sẽ tự động đến vị trí. Người chơi chỉ cần tiến hành “Đào Kho Báu”

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tầm Bảo Và Bí Cảnh 2

– “Đào Kho Báu” có 2 dạng:

+  Việc nhẹ lương ít: chỉ cần đào sẽ có thể nhận vật phẩm

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tầm Bảo Và Bí Cảnh 4

+ Việc nặng lương cao: người chơi phải tiến hành chiến đấu với các quái vật canh giữ kho báu. Thua sẽ không có phần thưởng. Phần thưởng sau khi chiến đấu sẽ “chất lượng” hơn.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tầm Bảo Và Bí Cảnh 6

BÍ CẢNH

– Khi tiến hành “Đào Kho Báu” sẽ có xác suất tìm được “Bí Cảnh”, khiêu chiến BOSS để nhận phần thưởng lớn

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tầm Bảo Và Bí Cảnh 8

– Mỗi Bí Cảnh có thời gian tồn tại, không tiêu diệt được Boss trong thời gian này Bí Cảnh sẽ biến mất

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tầm Bảo Và Bí Cảnh 10

– Khiêu chiến Bí Cảnh cần tiêu tốn Tinh Lực, diệt BOSS thành công thì phần thưởng sẽ được gửi qua thư.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tầm Bảo Và Bí Cảnh 12

– Người chơi có thể nhờ bạn bè hoặc thành viên trong Guild thông qua chức năng “Cầu Viện”

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Tầm Bảo Và Bí Cảnh 14

– Trợ chiến được thưởng Danh Vọng và Kim Cương.
– Trợ chiến có thời gian chờ, có thể dùng Kim Cương để xóa bỏ thời gian chờ.

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!