Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Các Đơn Vị Tiền Tệ Và Cách Sở Hữu

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Hệ thống tiền tệ trong game được chia làm 2 loại: Vàng và Kim Cương.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/01/2017 Hướng dẫn
Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hệ thống tiền tệ trong game được chia làm 2 loại: Vàng và Kim Cương.

VÀNG

– Vàng chủ yếu được dùng để Cường Hóa Trang Bị, Tăng Level Skill và kiếm Đá Rune.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Các Đơn Vị Tiền Tệ Và Cách Sở Hữu 0

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Các Đơn Vị Tiền Tệ Và Cách Sở Hữu 2

Vàng có thể kiếm được từ:

– Làm nhiệm vụ, thành tựu, vượt ải/phụ bản:

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Các Đơn Vị Tiền Tệ Và Cách Sở Hữu 4

+ Bán Vàng Thỏi, Thẻ Paypal

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Các Đơn Vị Tiền Tệ Và Cách Sở Hữu 6

+ Dùng Kim Cương đổi vàng thông qua chức năng “Luyện Kim”

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Các Đơn Vị Tiền Tệ Và Cách Sở Hữu 8

KIM CƯƠNG

– Kim cương được dùng để mua thêm thể lực, tinh lực, mua vật phẩm trong Shop, Shop thần bí.

– Kim cương có thể tìm được từ Nhiệm Vụ Ngày, Thành Tựu, Nhiệm Vụ Chính, Hoạt Động, Đánh Boss Thế Giới, nhận thưởng ở Đấu Trường và thông qua các gói nạp.

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Các Đơn Vị Tiền Tệ Và Cách Sở Hữu 10

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!