Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Bồi Dưỡng Hiệp Sĩ

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Hiệp sĩ chính được tăng level thông qua nhiệm vụ và càn quét phó bản, các hiệp sĩ còn lại dùng Thuốc EXP để tăng level.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 12/01/2017 Hướng dẫn
Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Nhập vai / Game mobile

▪ Ngôn ngữ:

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ – Hiệp sĩ chính được tăng level thông qua nhiệm vụ và càn quét phó bản, các hiệp sĩ còn lại dùng Thuốc EXP để tăng level.

Bồi dưỡng Hiệp Sĩ bao gồm:

TĂNG LEVEL

– Tăng level sẽ tăng chỉ số của Hiệp Sĩ

– Hiệp sĩ chính được tăng level thông qua nhiệm vụ và càn quét phó bản, các hiệp sĩ còn lại dùng Thuốc EXP để tăng level

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Bồi Dưỡng Hiệp Sĩ 0

TĂNG SAO

– Tăng sao sẽ tăng chỉ số cộng thêm khi tăng level của hiệp sĩ
– Hiệp Sĩ khi tăng đến 2 sao và 4 sao sẽ mở thêm được kỹ năng mới

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Bồi Dưỡng Hiệp Sĩ 2

TĂNG LEVEL SKILL

Mỗi hiệp sĩ có 3 skill:

– Skill Nộ: Là skill hero 1 sao nào cũng sẽ có
– Skill 2 sao: Skill chủ động, hiệp sĩ tự sử dụng trong trận
– Skill 4 sao: Có 2 loại chủ động và bị động tùy thuộc vào từng hiệp sĩ
– Có thể tăng cấp skill hiệp sĩ bằng vàng
– Level skill không thể tăng cao hơn level của hiệp sĩ

Khế Ước 5 Hiệp Sĩ - Bồi Dưỡng Hiệp Sĩ 4

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!