Huyết Kiếm – Phe Chiến Liên Server

Huyết Kiếm - Đến thời gian hoạt động, nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn Phe Chiến ở Sảnh Hoạt Động.

Người đăng: Team 2Game Ngày đăng: 07/07/2017 Hướng dẫn
Huyết Kiếm

Nhập vai / Game PC

▪ Ngôn ngữ:

Huyết Kiếm

Huyết Kiếm – Đến thời gian hoạt động, nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn Phe Chiến ở Sảnh Hoạt Động.

Giới thiệu

Thời gian:

-Báo danh: 16h00 – 16h30.
-Tham chiến: 19h00 – 19h30.

-Điều kiện: Nhân vật đạt cấp 85 trở lên.
-Phần thưởng: Bạc Khóa, Đá Tẩy Trang Bị,…

Cách thức tham gia:

Đến thời gian hoạt động, nhấp biểu tượng Hoạt Động, chọn Phe Chiến ở Sảnh Hoạt Động.

Huyết Kiếm - Phe Chiến Liên Server 0

-Hoặc nhấp biểu tượng Long Vực, chọn Phe Chiến.

Huyết Kiếm - Phe Chiến Liên Server 2

Huyết Kiếm - Phe Chiến Liên Server 4

Phe Chiến Liên Server

-Khi tham chiến, thiếu hiệp sẽ được hệ thống chia ngẫu nhiên 2 phe. Mỗi phe 10 người.

-Trong 10 phút, hạ gục thành viên phe khác sẽ được tích điểm. Phe nhiều điểm hơn sẽ thắng.

-Mối ngày được tham gia 3 lần. Thiếu hiệp đạt VIP Kim Cương sẽ nhận thêm 1 lần.

-Thành viên phe thắng và thua đều được nhận thưởng hoạt động.

Huyết Kiếm - Phe Chiến Liên Server 6Thưởng phe thắng

Huyết Kiếm - Phe Chiến Liên Server 8Thưởng phe thua

Hãy
ủng hộ bọn mình để xem nhiều clip game mới hơn nhé!